سلام استاد
نماز روزه هاتون قبول
می شه لطف کنید و برای واحد جامعه شناسی ارتباطات، فعالیت های کلاسی و جانبی(مثل گزارش ها) رو هم ذکر و بروز کنید؟
با تشکر
التماس دعا