فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

نمرات ”نظریه‌های جامعه‌شناسی سه“

فرستادن به ایمیل چاپ

 


نمرات ”نظریه‌های جامعه‌شناسی سه“

...

 

-----------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
-----------------------------------------------------------

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت؛
• هر پاسخنامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد؛
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است؛
• جمع‌بندی نمرات، مکررا مورد وارسی قرار گرفت؛
• پاسخنامه افراد حایز نمرات آستانه ”ده“، مجدداً بررسی شد؛
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید و بیشترین نمره ممکن برای آنها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم؛
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، موجب کسر نمره نگردید.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌‌های جامعه‌شناسی سه“(نیمسال 2-90-1389)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین سایت پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
-----------------------------------------------------------


310287079    ←    20
310287092    ←    20
310287067    ←    20
310287077    ←    20
310287074    ←    20
310287086    ←    19.5
310287094    ←    19.5
310287088    ←    19
310287096    ←    19
310287100    ←    18.5
310486022    ←    17.5
310185088    ←    17.5
310287099    ←    17.5
310287084    ←    17.5
310287097    ←    16
310486024    ←    15.5
310486062    ←    15.5
310486033    ←    15.5
310486054    ←    15.5
310287090    ←    15
310285096    ←    15
310287125    ←    14.5
310287089    ←    14.5
310486039    ←    14
310486049    ←    13
310486037    ←    12
310485013    ←    11.5
310286045    ←    11
310287081    ←    11
310186058    ←    10.5
310486021    ←    10
310486044    ←    10
310286064    ←    9
310486025    ←    8.5
310485026    ←    7.5
310486028    ←    6
310486048    ←    5.5
310286047    ←    5
310486060    ←    4
310486058    ←    4
310286069    ←    3.5
310486047    ←    1.5

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.