ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی یک ارشد | نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲

چاپ

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی یک ارشد | نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲


 

بسم الله الرحمن الرحیم


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، دو بار بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.
• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌‌های جامعه‌شناسی یک ارشد“(نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۳۹۱۰۴۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۵
گزارش تحقیق:    ۵
گزارش فوق‌العاده:    ۲
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۵
گزارش تحقیق:    ۳ (نمره گزارش تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۸۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۵
گزارش تحقیق:    ۲.۵ (نمره گزارش تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۰۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۵
گزارش تحقیق:    
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۵
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۱۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۵
گزارش تحقیق:    
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۵
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۰۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰
گزارش تحقیق:    ۵
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۲۵
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۲۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۱.۲۵
گزارش تحقیق:    ۲.۵
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۴.۲۵
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۱۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۷.۵
گزارش تحقیق:    ۳
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۰.۷۵
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۷۹۱۰۱۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۷.۵
گزارش تحقیق:    
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    ۷.۵
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۶.۲۵
گزارش تحقیق:    ۰
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    ۶.۲۵

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.