فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

جامعه‌شناسی‌ارتباطات (کارشناسی‌ارشد)

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات کارشناسی ارشد | نیم‌سال ۱-۹۵-۱۳۹۴

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدریادامه مطلب...


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.
• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


رهروان، ابوالفضل    ←    ۲۰
صارمی، انیس    ←    ۲۰
صحرایی اردکانی، محسن    ←    ۲۰
صفرزاده لاكلايه، مصطفي    ←    ۱۹.۷۵
۱۵۰۲۹۴۴۲۸    ←    ۱۴.۵
۳۱۰۲۹۴۰۲۶    ←    ۱۴.۲۵
۳۱۰۶۹۳۰۱۶    ←    ۱۳
۳۱۰۲۹۴۰۳۷    ←    ۱۲.۲۵
۱۵۰۲۹۴۴۳    ←    ۸.۲۵
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۶۹۳۰۱۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۷۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            ۰.۵
گزارش‌تحقیق:                ۲.۵
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۹.۷۵

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۶۹۳۰۱۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۹.۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۲.۵
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۳

■□شماره دانشجویی:                ۱۵۰۲۹۴۴۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۲۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۲
گزارش فوق‌العاده:                 -۲
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۴.۵

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۲۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۷۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۱
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۴.۲۵

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۲۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۲۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            ۰.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰

■□شماره دانشجویی:                ۳۱۰۲۹۴۰۳۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۲۵

■□شماره دانشجویی:                ۱۵۰۲۹۴۴۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۴.۷۵
گزارش فیلم+گزارش مقدماتی ترم            
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                 
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۸.۲۵

 

آخرین بروز رسانی در جمعه, 23 بهمن 1394 ساعت 21:28

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات ارشد | نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز ادامه مطلب...نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات ارشد | نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲
بسم الله الرحمن الرحیم


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، دو بار بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.
• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”دوره جامعه‌شناسی ارتباطات ارشد“(نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۰۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۵
گزارش تحقیق:    ۵       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۱۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۷۵
گزارش تحقیق:    ۵
گزارش فوق‌العاده:    ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۱۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۱.۲۵
گزارش تحقیق:    ۳       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۲۵
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۲۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰
گزارش تحقیق:    ۴       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۰۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰
گزارش تحقیق:
۲
گزارش فوق‌العاده:    ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۴

آخرین بروز رسانی در شنبه, 19 بهمن 1392 ساعت 17:30

بروزرسانی دوره جامعه‌شناسی ارتباطات ورسانه‌های توده‌ای (کارشناسی ارشد)

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر ادامه مطلب...حامد حاجی‌حیدری


▬ «جامعه‌شناسی ارتباطات و رسانه‌های توده‌ای» کارشناسی ارشد، به عنوان دو واحد اختیاری، برای دانشجویان جامعه‌شناسی نظری-فرهنگی و مطالعات جوانان ارائه می‌گردد.
▬ دوره ۲-۹۲-۹۱ جامعه‌شناسی ارتباطات و رسانه‌های توده‌ای کارشناسی ارشد، در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارک مهارت‌های تحلیل ارتباطات با تأکید بر ارتباطات توده‌ای و رسانه‌مند، به عنوان «مهم‌ترین نهاد اجتماعی حال حاضر طراحی شده است.
▬ در اين دوره، سه هدف را دنبال مي‌كنيم:

• هدف اول، علاقمندسازي دانشجويان به مهم‌ترین نهاد اجتماعی حال حاضر، یعنی وسایل ارتباط توده‌ای و تغییر شکل گسترده روابط انسانی. امید است تا دانشجویان پس از پایان دوره، انرژي لازم براي تداوم مطالعات خود در این زمینه به دست آورند. ما بيشتر سؤال ايجاد خواهيم كرد.
• هدف دوم، تدارک مقدمات مفهومی و نظری برای درک دگرگونی‌های عظیم نهادی در «جامعه مشحون از رسانه» خواهد بود.
• مهم‌ترين منظور، آماده‌سازی دانشجویان برای مقایسه و انتخاب ایده، برای تدوین رساله پایان نامه کارشناسی ارشد خواهد بود.

▬ تفهيم مطالب به دانشجويان، به شيوه ارائه مطالب و زمينه‌هاي اصلي/ بحث كلاسي/ مطالعات دانشجو/ ارزيابي مطالعات دانشجويان/ و مشورت با استاد صورت مي‌گيرد. تحقق کامل اهداف دوره، با اهتمام دانشجویان محترم به تمام این مراحل میسر خواهد بود.

░▒▓ برنامه دوره
▬ طرح مبحث/ اعلام برنامۀ ترم/ معرفي منابع (۱ جلسه)
▬ آشنایی عمومی با نهاد وسایل ارتباط توده‌ای (حدود ۲ جلسه)
▬ تدارک موضع نظری اصولی برای تحلیل ارتباطات انسانی و ارتباطات رسانه‌ای (حدود ۳ جلسه)
▬ رسانه با جامعه چه می‌کند؟ (حدود ۲ جلسه)
▬ در سازمان‌های رسانه‌ای چه می‌گذرد؟ (حدود ۳ جلسه)
▬ جامعه با رسانه چه می‌کند؟ (حدود ۲ جلسه)
▬ فعال‌سازی در مقابل رسانه‌ها؛ سواد رسانه‌ای انتقادی (حدود ۲ جلسه)
▬ جمع‌بندی و رفع اشکال  (۱ جلسه)

░▒▓ منبع اصلي
▬ منتخبی از دبلیو. جیمز پاتر (۱۳۹۱)، بازشناسی رسانه‌های جمعی با رویکرد سواد رسانه‌ای، ترجمه امیر یزدیان و همکاران، تهران: مرکز پژوهش‌های اسلامی سیما.

░▒▓ منابع جنبی
▬ منتخبی از آنتوني گيدنز و كارن بردسال (۱۳۸۶)، جامعه‌شناسي، ترجمه حسن چاووشيان، تهران: نشر ني، صص.۷۰۵-۶۵۲.
▬ منتخبی از جان بروکشایر تامپسن (۱۳۷۹)، ایدئولوژی و فرهنگ مدرن؛ نظریه اجتماعی انتقادی در عصر ارتباطات توده‌گیر، ترجمه مسعود اوحدي، تهران: مؤسسه فرهنگی آینده پویان تهران.
▬ منتخبی از جان بروکشایر تامپسن (۱۳۸۰)، رسانه‌ها و مدرنيته؛ نظريۀ اجتماعي رسانه‌ها، ترجمه مسعود اوحدي، تهران، سروش.