فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀ‌نظریه‌های‌جامعه‌شناسی‌تطبیقی‌دو

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو کارشناسی ارشد، در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای افزایش مهارت‌های لازم در زمینه تحلیل، و خصوصاً «مقایسه» نظریه‌های جامعه‌شناسی اخیر (پس از جنبش‌های 1968) طراحی شده است.
← در این دوره، سه هدف را دنبال می‌كنیم:
       ← هدف اول، علاقمندسازی دانشجویان به قلمرو محض مناقشات نظری در جامعه‌شناسی است، تا انرژی لازم را برای تداوم مطالعات خود در این زمینه به دست آورند. ما بیشتر سؤال ایجاد خواهیم كرد؛
       ← هدف دوم، تدارک مقدمات مفهومی و نظری برای درک دگرگونی‌های عظیم نظری پس از هزیمت جنبش‌های 1968 (موج سوم نظریه جامعه‌شناختی) است.
       ← مهم‌ترین منظور، آماده‌سازی دانشجویان برای مقایسه و انتخاب چهارچوب‌های نظری رقیب، برای تدوین رساله پایان نامه کارشناسی ارشد خواهد بود.
← تفهیم مطالب به دانشجویان، به شیوه ارائه مطالب و زمینه‌های اصلی/ بحث كلاسی/ مطالعات دانشجو/ ارزیابی مطالعات دانشجویان/ و مشورت با استاد صورت می‌گیرد. تحقق کامل اهداف دوره، با اهتمام دانشجویان محترم به تمام این مراحل میسر خواهد بود.

░▒▓ برنامه‌دوره
← طرح مبحث/ اعلام برنامۀ ترم/ معرفی منابع

░← سمینار افتتاحیه: گشایش بحث با مرور برگزیده سه‌گانه پدرخوانده، اثر فرانسیس فورد کاپولا
       ← تردید در مدرنیت
       ← اصول چرخش زبان‌شناختی و چرخش فرهنگی
░← سمینار اول: تجدیدنظر در سنت چپ‌گرا
       ← با اشاراتی به مارکس/ برنشتاین/ بولز/ جنتیس/ ایلیچ/ مرداک/ گلدینگ/... سوسور/ اشتروس/ آلتوسر/ بارت/ بوردیو/ شیلر/ بل/ میلز/... هورکهایمر/ آدرنو/ مارکوزه/ فروم/ هابرماس/ بنیامین/ هونت/... گرامشی/ فوکو/ هال/....
░← سمینار دوم: تجدیدنظر در سنت راست‌گرا
       ← با اشاراتی به فروید/ لکان/ ایریگارای/ کریستوا/ لانجر/ تاکمن/ دایر/... مرلو پونتی/ لویناس/ الهامات دریدا/ الهامات بودریار/ الهامات لیوتار/....
░← سمینار اختتامیه: امکانات نظریه اجتماعی پس از 1998 (درگذشت ژان فرانسوا لیوتار)

← همراه با مرور متون برگزیده‌ای از: ادوارد سوجا/ استفان لارسن/ استوارت هال/ استیون کانر/ اسلاوی ژیژک/ آلن سوینگوود/ اندرو فین برگ/ براین ترنر/ بری ریچاردز/ بل هوكز/ پل ریکور/ پیتر برگر/ بریگیت برگر/ پیتر والاس پرستون/ پی‌یر بوردیو/ تئودور آدرنو/...

░▒▓منابع
← دومینیك استریناتی (1380)، مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، ترجمة ثریا پاك‌نیت، تهران: گام نو.

← سایمون دیورینگ (ویراستار) (1382)، مطالعات فرهنگی، ترجمه نیما ملك‌محمدی و شهریار وقفی‌پور، تهران: تلخون.

← ارغنون 3  مبانی نظری مدرنیسم/... ارغنون 11و12 مسائل مدرنیسم و مبانی پست‌مدرنیسم/... ارغنون 13  نوسازی.

← ارغنون 18 مسائل نظری فرهنگ/... ارغنون 19  فرهنگ و زندگی روزمره 1/... ارغنون 20  فرهنگ و زندگی روزمره 2.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.