فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

نظريه‌های‌جامعه‌شناسی‌تطبیقی‌دو-ارشد

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو | نیم‌سال ۱-۹۱-۱۳۹۰

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز ادامه مطلب...نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو | نیم‌سال ۱-۹۱-۱۳۹۰


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو“ (نیم‌سال ۱-۹۱-۱۳۹۰)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

89159111    ←    20
89159117    ←    20
89159118    ←    18
89159114    ←    17.5
89159113    ←    13.5
89159120    ←    13.5
89159112    ←    13.5
89159119    ←    13.25
89159115    ←    12.5

 

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159111
جمع برگه     15
گزارش 1     1
گزارش 2     1
گزارش 3     1
گزارش 4     1
گزارش 5     1
مشارکت مؤثر در روند کلاس    1
نمره نهایی     20
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159117
جمع برگه     15
گزارش 1     1
گزارش 2     1
گزارش 3     1
گزارش 4     1
گزارش 5     0
مشارکت مؤثر در روند کلاس    1
نمره نهایی     20
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159118
جمع برگه     13.5
گزارش 1     1
گزارش 2     
گزارش 3     1
گزارش 4     1
گزارش 5     1
مشارکت مؤثر در روند کلاس    0.5
نمره نهایی     18
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159114
جمع برگه     15
گزارش 1     0.5
گزارش 2     0.5
گزارش 3     0.5
گزارش 4     0.5
گزارش 5     0
مشارکت مؤثر در روند کلاس    0.5
نمره نهایی     17.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159113
جمع برگه     13.5
گزارش 1     0
گزارش 2     0
گزارش 3     0
گزارش 4     0
گزارش 5     0
مشارکت مؤثر در روند کلاس    
نمره نهایی     13.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159120
جمع برگه     11.25
گزارش 1     0.5
گزارش 2     0.5
گزارش 3     0.5
گزارش 4     5
گزارش 5     0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس    
نمره نهایی     13.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159112
جمع برگه     15
گزارش 1     1
گزارش 2     -1 (تقلب/بدون امکان تجدید نظر)
گزارش 3     -1 (تقلب/بدون امکان تجدید نظر)
گزارش 4     -1 (تقلب/بدون امکان تجدید نظر)
گزارش 5     0
مشارکت مؤثر در روند کلاس    0.5
نمره نهایی     13.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159119
جمع برگه     11
گزارش 1     0
گزارش 2     1
گزارش 3     0.5
گزارش 4     5
گزارش 5     0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس    
نمره نهایی     13.25
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

 


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی    89159115
جمع برگه     13.5
گزارش 1     1
گزارش 2     -1 (تقلب/بدون امکان تجدید نظر)
گزارش 3     -1 (تقلب/بدون امکان تجدید نظر)
گزارش 4     -1 (تقلب/بدون امکان تجدید نظر)
گزارش 5     1
مشارکت مؤثر در روند کلاس    
نمره نهایی     12.5
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

هوالعلیم

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو | نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز ادامه مطلب...نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو | نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰


در ادامه ملاحظه فرمایید...

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 12 مرداد 1391 ساعت 08:55 ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀ‌نظریه‌های‌جامعه‌شناسی‌تطبیقی‌دو

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی دو کارشناسی ارشد، در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای افزایش مهارت‌های لازم در زمینه تحلیل، و خصوصاً «مقایسه» نظریه‌های جامعه‌شناسی اخیر (پس از جنبش‌های 1968) طراحی شده است.
← در این دوره، سه هدف را دنبال می‌كنیم:
       ← هدف اول، علاقمندسازی دانشجویان به قلمرو محض مناقشات نظری در جامعه‌شناسی است، تا انرژی لازم را برای تداوم مطالعات خود در این زمینه به دست آورند. ما بیشتر سؤال ایجاد خواهیم كرد؛
       ← هدف دوم، تدارک مقدمات مفهومی و نظری برای درک دگرگونی‌های عظیم نظری پس از هزیمت جنبش‌های 1968 (موج سوم نظریه جامعه‌شناختی) است.
       ← مهم‌ترین منظور، آماده‌سازی دانشجویان برای مقایسه و انتخاب چهارچوب‌های نظری رقیب، برای تدوین رساله پایان نامه کارشناسی ارشد خواهد بود.
← تفهیم مطالب به دانشجویان، به شیوه ارائه مطالب و زمینه‌های اصلی/ بحث كلاسی/ مطالعات دانشجو/ ارزیابی مطالعات دانشجویان/ و مشورت با استاد صورت می‌گیرد. تحقق کامل اهداف دوره، با اهتمام دانشجویان محترم به تمام این مراحل میسر خواهد بود.

░▒▓ برنامه‌دوره
← طرح مبحث/ اعلام برنامۀ ترم/ معرفی منابع

░← سمینار افتتاحیه: گشایش بحث با مرور برگزیده سه‌گانه پدرخوانده، اثر فرانسیس فورد کاپولا
       ← تردید در مدرنیت
       ← اصول چرخش زبان‌شناختی و چرخش فرهنگی
░← سمینار اول: تجدیدنظر در سنت چپ‌گرا
       ← با اشاراتی به مارکس/ برنشتاین/ بولز/ جنتیس/ ایلیچ/ مرداک/ گلدینگ/... سوسور/ اشتروس/ آلتوسر/ بارت/ بوردیو/ شیلر/ بل/ میلز/... هورکهایمر/ آدرنو/ مارکوزه/ فروم/ هابرماس/ بنیامین/ هونت/... گرامشی/ فوکو/ هال/....
░← سمینار دوم: تجدیدنظر در سنت راست‌گرا
       ← با اشاراتی به فروید/ لکان/ ایریگارای/ کریستوا/ لانجر/ تاکمن/ دایر/... مرلو پونتی/ لویناس/ الهامات دریدا/ الهامات بودریار/ الهامات لیوتار/....
░← سمینار اختتامیه: امکانات نظریه اجتماعی پس از 1998 (درگذشت ژان فرانسوا لیوتار)

← همراه با مرور متون برگزیده‌ای از: ادوارد سوجا/ استفان لارسن/ استوارت هال/ استیون کانر/ اسلاوی ژیژک/ آلن سوینگوود/ اندرو فین برگ/ براین ترنر/ بری ریچاردز/ بل هوكز/ پل ریکور/ پیتر برگر/ بریگیت برگر/ پیتر والاس پرستون/ پی‌یر بوردیو/ تئودور آدرنو/...

░▒▓منابع
← دومینیك استریناتی (1380)، مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، ترجمة ثریا پاك‌نیت، تهران: گام نو.

← سایمون دیورینگ (ویراستار) (1382)، مطالعات فرهنگی، ترجمه نیما ملك‌محمدی و شهریار وقفی‌پور، تهران: تلخون.

← ارغنون 3  مبانی نظری مدرنیسم/... ارغنون 11و12 مسائل مدرنیسم و مبانی پست‌مدرنیسم/... ارغنون 13  نوسازی.

← ارغنون 18 مسائل نظری فرهنگ/... ارغنون 19  فرهنگ و زندگی روزمره 1/... ارغنون 20  فرهنگ و زندگی روزمره 2.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 19 بهمن 1390 ساعت 11:51

اعلام نمرات درس ”دین و توسعه“

فرستادن به ایمیل چاپ

اعلاادامه مطلب...م نمرات درس ”دین و توسعه“


آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 26 اسفند 1394 ساعت 22:00 ادامه مطلب...