فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

مقالات و يادداشتهاي روز

بیایید از تغییر نهراسیم

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ ادامه مطلب...فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    این که رئیس جمهور مستقر که در سطح نازلی از محبوبیت به سر می‌برد، تا این اندازه خویش را آلوده به انواع مسائل اخلاقی کند که هر یک از آن‌ها، به اندازه ده ماه کشاکش در دادگاه افکار عمومی، از او و کشور هزینه خواهد برد، در تاریخ انقلاب ما به عنوان یک امر بی‌سابقه و بی‌لاحقه خواهد ماند. نبوده است، و دیگر تکرار هم نخواهد شد.
▬    به فرض که با این دست و پا زدن‌ها به مقام صدارت عظمایی هم نایل شود، این، آغاز مصائب او و کشور خواهد بود. خدای نخواسته، رئیس جمهوری خواهیم داشت که لااقل سه تقلب علمی «کردانیستی» او بویژه تقلب هجده ساله در اعلام مدرک دکتری اثبات شده و انکار ناپذیر است و یحتمل با شکایت دانشگاه گلاسکو کلدونین تحت تعقیب بین‌المللی نیز قرار خواهد گرفت؛ خدای نخواسته، رئیس جمهوری خواهیم داشت که تهدید و تطمیع او در روستاها و بخش‌ها برای جلب رأی مسجل شده است و این یک بی‌آبرویی بزرگ در تاریخ انتخابات ایران است؛ خدای نخواسته، رئیس جمهوری خواهیم داشت که در جابجایی موعد قانونی توزیع سود سهام عدالت، اتهام نیرومند خرید یا به گروگان گرفتن آراء را با خود دارد؛ خدای نخواسته، رئیس جمهوری خواهیم داشت که به سوء استفاده شخصی و خانوادگی از اموال عمومی متهم است؛ و خدای نخواسته، رئیس جمهوری خواهیم داشت که حتی به قتل فرزند خویش متهم است (برای شرح این آخری بنگرید به تسنیم، خبر شماره ۱۴۰۶۷۰۹). برای انتخاب رئیس جمهور نباید به اکنون و وعده‌ها و پول‌های امروز بسنده کرد، بلکه باید به آینده چشم داشت و مسؤولانه در نسبت با آینده به اقدام سیاسی دست زد.
▬    تأمل اول: اگر مردم بیش از حد، از تغییر بهراسند، و از گماردن سیاست‌مداران نوآور پرهیز داشته باشند، در میان مدت و بلند مدت، سیاست را تو خالی می‌کنند. رسیدن به آرمان «سیاستمدار خوب»، مستلزم شجاعت انتخاب تازه است؛ انتخابی که از پس مسائل «آینده» برآید؛ نوآوری‌های سیاسی همواره تکانش‌هایی برای جامعه ایجاد می‌کنند. اگر مردم، سیاستمدارانی را که مدت‌ها مطابق با قواعد پیشین سیاسی عمل کرده‌اند، مسؤول رویارویی با موضوعات جدید کنند، چیز زیادی عایدشان نخواهد شد، چرا که این رسته از سیاستمداران، مطابق با تجاربی که بعضاً منجر به موفقیت‌های قبلی شده عمل می‌کنند و از این طریق باعث سرکوب پیشرفت سازمان سیاسی کشور خواهند شد. این هم از اشکالات نحو سیاست‌ورزی آقای روحانی است؛ او اصرار دارد تا زنجیره هاشمی-ناطق‌نوری-خاتمی را ادامه دهد، در حالی که جامعه پیچیده امروز، اقتضائات سرزنده خود را دارد.
▬    تأمل دوم: مسیر پیشرفت، یک اسم رمز ساده در گفتار، و دشوار در عمل دارد: «نوآوری و از تغییر نترسیدن»؛ به این صورت که «سیاستمدار خوب» راه حل و خط مشی جدید یا بهتری را در قیاس با ایده‌ها و خط‌مشی‌های سیاسی موجود ارائه می‌کند و آن را به اجماع سیاسی می‌رساند و نهایتاً به موقع اجرا می‌گذارد. این کار در گفتن ساده است، ولی در عمل دشوار، چرا که طی این مراحل سه گانه، حوصله اغلب سیاستمداران را سر می‌برد، و آن‌ها را به این نتیجه مهلک می‌رساند که مرحله «اجماع سیاسی» را دور بزنند و تک و تنها و قدری مستبدانه کارها را تمام کنند. معضل اخلاقی دیگری که در مورد آقای حسن روحانی مطرح می‌گردد، گرایش مستمر او به استبداد است. هر چند که نزدیک به انتخابات چهره‌ای مردمی به خود گرفته است، ولی او بارها دهان منتقدان خویش را خرد کرد و با محرمانه اعلام کردن مهم‌ترین قراردادهای تاریخ ایران، هر چه خواست کرد، و حتی دست نمایندگان پارلمان را نیز از این قراردادها دور نگه داشت. آن استبداد و این رقیب‌هراسی در جریان مناظرات، اگر در کنار هم جمع شوند، ما را به یاد جمهوری رضاخانی می‌اندازد، که می‌خواست مردم را از هراس ناامنی و جنگ و ... به دامان نامحبوب خویش بیفکند.
▬    تأمل سوم: خصلت «سیاستمداران خوب» برای مردم، کم و بیش مشخص است؛ «سیاستمداران خوب»، با سطح پایه‌ای از صلاحیت‌های اخلاقی که اعتماد و پشتیبانی غاطبه مردم را میسر می‌سازد، با پیگیری و تحت کنترل در آوردن مسائل قعر زندگی ملت، و با صرف کمترین امکانات، زندگی مردم را آسان‌تر می‌سازند و قادرند با از بین بردن بی‌ثباتی‌ها، به بالاترین نتایج و بهره‌وری از توان ملی دست یابند. خب؛ این از دیدگاه مردم. از دیدگاه ابرسیاستمداران تاریخ نیز، هدف اصلی «سیاست خوب»، دستیابی به پیشرفت و ترقی و کامیابی است که بتواند در بلند مدت و در یک قالب تاریخی پایدار بماند. اصولاً مفهوم «سیاستمدار خوب»، قویاً با مفهوم «بهزیستن پایدار»، و با تمرکز به «آینده» مرتبط است. «سیاستمدار خوب» می‌تواند بهزیستن مردم را در «بلند مدت» بهبود ببخشد. از این قرار، مردم باید در انتخاب خود، دیدی بلندمدت داشته باشند.
▬    تأمل چهارم: سیاست‌ها و خط مشی‌های جدید و توأم با خلاقیت، در «آینده» ثمر می‌دهند، اما، هیچ گاه نمی‌دانیم که «آینده» به چه سمتی می‌رود. برای آن که یک خط مشی سیاسی، بتواند موفقیت مدنی پایداری را رقم بزند، باید در بلند مدت کارآمد باشد. از این قرار، سیاست به مهارت‌های آینده‌نگری احتیاج دارند، و آینده‌نگری با شناخت شرایط امروز تفاوت دارد. اعتقاد به این که از روی ویژگی‌های امروز جامعه، می‌توان آینده را نیز پیش‌بینی کرد، یکی از باورهای خطرناک متعارف در کنش‌های سیاسی دنیای امروز است. یک شیوه اطمینان پیدا کردن از کارآمد بودن خط‌مشی‌ها در بلند مدت آن است که آن‌ها را به معیارهای اخلاقی و انسانی عرضه کنیم و در صورت انطباق با آن معیارها اطمینان داشته باشیم که این راه حل‌های سیاسی در بلند مدت، سطح ثابتی از اقشار مردم را منتفع خواهد کرد. در این معیارها هم آقای حسن روحانی، نمره خوبی نمی‌گیرد.
▬    تأمل پنجم: علاوه بر روش اصولی انطباق سیاستمدار با معیارهای بنیادین اخلاقی، شیوه مکمل آن است که احزاب و تشکل‌های اجتماعی کمک کنند تا هر ایده سیاسی مدت زیادی را در فاز برنامه‌ریزی باقی بماند و به جمع‌آوری مجموعه‌ای از اطلاعات در اطراف موضوع بپردازند و در مورد طرح فعالیت سیاسی خود به طور وسواس گونه‌ای عمل نمایند. اجرای دقیق فاز برنامه‌ریزی درون یک قالب تشکیلاتی منظم، بسیار مهم است، چرا که بررسی نتایج واقعی بسیار حیاتی است. رسیدن به این الگو از نتایج احتمالی، سنجش توان جذب مردم، و کادر سازی و بررسی تأثیر اجرای ایده‌های قبلی و احتمالاً مشابه با ایده ما، وظیفه تشکل‌های سیاسی است. یکی از ضعف‌های مهم ما که نهایتاً نامزدی مانند آقای حسن روحانی با این سوابق و اتهامات را در جایگاه رئیس جمهور مستقر قرار داده، همین ناتوانی‌ها در تشکیلات سیاسی است.
مأخذ:رسالت
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1396 ساعت 11:51

هفت تز نهایی در دفاع از انتخاب ”آیت الله رئیسی“

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ ادامه مطلب...فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    تز اول. به صلاحیت‌های هر شش کاندیدا احترام می‌گذاریم، ولی، قضیه این است که در این صفحه بازی که نهایتاً دو مهره دارد، «بهترین گزینه موجود»، بی‌گمان، «آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی» است، و مزیت اصلی که ما به آن چشم داریم، «اتحاد ملی» برای رفع مسائل کشور بویژه مسائل اقتصادی است. توضیح خواهیم داد. به امید روزی که «بهترین گزینه ممکن» ظهور فرماید، و صدارت عظمای همه ما را بر عهده گیرد. تا آن روز، تکلیف ما انتخاب «بهترین گزینه موجود» است که به «بهترین گزینه ممکن» شبیه‌تر باشد. تا روز موعود ...
▬    تز دوم. واژه «ریاست جمهور»، عبارتی است که ما به ازای کامل و متعالی آن را لااقل از آغاز کابینه دوم مرحوم اکبر هاشمی بهرمانی، تا کنون، تجربه نکرده‌ایم. منطبق بر شرایط برادرانه پس از انقلاب، ریاست جمهوری آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای و همچنین چهار سال اول ریاست جمهوری مرحوم هاشمی، آن چنان صحنه سعه صدر و حکمت مقام صدارت عظمای دولت بود که تمام جوانب ملت می‌توانستند کم و بیش با ایشان نسبت برادری برقرار کنند و دولت را از خود و از متن خویش بدانند؛ از این قرار بود که این دو رئیس جمهور، ظرفیت قرار گرفتن در جایگاه عام خطیب جمعه را نیز داشتند. شأن ریاست جمهوری انقلابی، مدت‌هاست خطی و جناحی شده است، و به این ترتیب، دیگر نمی‌تواند اتحاد ملی بزرگی را رقم بزند و همه نیروها را در مسیر اهداف کلی کشور بسیج کند. ایده‌آل آن است که یک شخصیت، با سعه صدر انقلابی و اسلامی، در رأس قوه اجرایی قرار گیرد تا بتواند تمام نیروهای ملت را در یک جهت هماهنگ نماید. اگر این شخصیت طبیعتاً از یک جناح و سلیقه برآید، خب برآید، ولی واقف باشد که رقابت جناحی و انتخاباتی در متن یک جامعه انقلابی، یک رقابت برادرانه است، نه به قاعده رقابت احزاب در دموکراسی‌های اروپایی. باید ضمن احترام و ملاحظه مصالح ملت، پس از تکیه زدن به کرسی صدارت، همه نیروهای انقلاب را به چشم برادر ببیند، و با آن‌ها مناسباتی فارغ از خصومت و رقابت برقرار کند. البته طبیعی است که آن چه باید مورد عمل واقع شود، سیاست‌های جناح منتخب مردم در انتخابات است، ولی باید اقلیت انتخاباتی را به عنوان برادران و همکاران فعال در اداره کشور، به رسمیت بشناسد. این، تجربه مأنوسی است که ملت ما، تنها برای سه دوره ریاست جمهوری آن را تجربه کرده است و طی آن مدت، کارهای بزرگی از این ملت سر زد.

*** و اما در مورد آقای حسن روحانی
▬    تز سوم. در مورد جناب آقای حسن روحانی، یک چیز قطعی است، و آن این که دولت آینده ایشان، تمایز قاطعی با دولت فعلی نخواهد داشت، و بویژه ایشان برای سویه‌های بحرانی آینده، بویژه بیکاری تقریباً پنجاه درصدی فارغ‌التحصیلان و همچنین وضعیت بحرانی اشتغال زنان سرپرست خانوار و موضوع کودکان کار برنامه‌ای ندارند. ایشان هیچ تمایلی برای طراحی یک برنامه تازه برای فائق آمدن بر مسائل اقتصادی امروز ما ندارند.
▬    تز چهارم. آقای حسن روحانی، از محبوبیت مردمی نازلی نیز برخوردارند و نمی‌توانند مشارکت بخش بزرگی از جمعیت را برای ساخت کشور فرا بخوانند. ایشان در همان گام نخست در اجرای سیاست‌های خود در هدفمندی یارانه‌ها، «نه» بزرگی از مردم شنیدند. از این بیش، وی، هم‌اکنون، مغضوب بسیاری از مردم است، و علاوه بر سطح عدم محبوبیت بالا، سطح خصومت اجتماعی بالایی را نیز به سمت خود جلب کرده است، این را در واقعه تلخ حمله معدنچیان، همه دیدند و در سایر جاها هم شرایط خیلی بهتر نیست. ایشان آشکارا یک رئیس جمهور غیر مردمی هستند. به گمان من، عمده مردم ایران، حتی کسانی که به هر دلیل تصمیم خود را روی ایشان قفل کرده‌اند، دلایل گوناگونی دارند که لااقل اگر گزینه مناسب‌تری از آقای روحانی باشد، ایشان را بیش از این تحمل نکنند. این است، مناسبات امروز مردم ما با رئیس جمهور مستقر. باور دارم که این وضع و حال حتی در مورد سرسخت‌ترین هواداران حال حاضر ایشان صادق است.
▬    تز پنجم. موضوع تقلب در پایان‌نامه تحصیلی دانشگاهی، تقلب «کردانیستی» در اعلام مدرک دکترا هجده سال قبل از تحقق آن، و طرح رسمی این موضوع از جانب چند پایگاه خبری خارجی و داخلی خبرگزاری و از همه مهم‌تر سازمان معتبر «دیده‌بان شفافیت و عدالت» که به موضوع تقلب علمی ایشان پرداخته‌اند، سه چالش دیگر است که بر سر انتخاب آقای حسن روحانی وجود دارد. موضوع این است که آیا ایران می‌تواند در چهار سال آینده رئیس جمهوری داشته باشد که در مدرک تحصیلی دانشگاهی خود اتهام نیرومندی از تقلب را به دوش می‌کشد و یحتمل از سوی دانشگاه «کلاسکو کلدونین» هدف تعقیب بین‌المللی قرار می‌گیرد؟ از این گذشته، این قطعی است که ایشان، ۱۸ سال قبل از اخذ درجه دکترا و ۱۵ سال قبل از اخذ درجه کارشناسی ارشد، خود را در دور اول مجلس شورای اسلامی به عنوان دکتر حقوق معرفی فرموده‌اند که بی‌گمان می‌دانیم که خلاف واقع بوده است. پس. در حال حاضر به نظر می‌رسد که نه انتخاب ایشان، بلکه پرسش از صلاحیت ایشان مطرح است.

*** و نهایتاً دفاع از آیت ا... سید ابراهیم رئیسی
▬    تز ششم. بخش مهمی از رأی دهندگان، منطقاً هوادار دکتر محمد باقر قالیباف خواهند بود، چرا که ایشان عملکرد موفق و قاطعی در حیطه مدیریت اجرایی و اداره کلان شهر پر مسأله‌ای همچون تهران داشته‌اند. کلان شهر تهران، حائز بالاترین تمرکز جمعیتی و اقتصادی و مسائل اجتماعی و سیاسی در کشور است، و اصولاً کسی که در این شهر، در طول صدارت دو رئیس جمهور متمایز، توانسته است کارنامه موفقی از خود ارائه دهد، قطعاً برای اداره کشور قابل اتکاء است. گمان ندارم که در میان ملت ایران و حتی مخالفان جدی ایشان کسی باشد که در دل تردید داشته باشد که اگر ایشان بگوید طی چهار سال آتی پنج میلیون ایجاد می‌کنم یا هر وعده دیگر، حتماً زمین را به آسمان می‌دوزد و این وعده را عملی می‌کند. کسی و حتی مخالفان او در توانمندی وی برای اجرای هر وعده‌ای که بگوید تردیدی ندارند. از این رو، گمان می‌رود که ایشان، در سراسر کشور از این بابت کف ثابتی از رأی را به خود اختصاص می‌دهند، و ما هم حضور ایشان را در بدنه اجرایی کشور، آن هم در شرایط فعلی به نفع کشور و آینده آن می‌دانیم. حضور ایشان، موجب امیدواری ملت به کارایی سیاست برای حل مسائل زندگی‌شان می‌شود؛ حضور ایشان، موجب اثبات این حقیقت می‌گردد که تفکر جهادی که در دفاع جواب داد و پس از آن هم در اداره پلیس و شهری مانند تهران موفق عمل کرد، در عبور کشور از بحران‌های اقتصادی فراگیر جهان نیز جواب می‌دهند و باز ایرانی باایمان می‌تواند با افتخار نسخه عملیاتی «جهاد» را به همه ملل جهان پیشنهاد دهد. ولی، ریاست جمهوری دکتر محمد باقر قالیباف، به رغم همه این فضایل، موجب آن می‌شد که خصومت‌ها و کینه‌هایی که رئیس جمهور نهم را نیز سرگرم جدال کرد و نهایتاً از کار انداخت، در آینده نیز استمرار یابد. باید پذیرفت که زنجیره هاشمی-ناطق‌نوری-خاتمی-روحانی، به هر حال در این کشور هستند، و طی سال‌ها در بدنه اجرایی و سیاسی کشور نفوذ یافته‌اند، و کارشکنی آن‌ها، آن طور که در تجربه دولت نهم مشهود بود، می‌تواند برای کشور، آن هم در شرایط حساس کنونی مسأله ایجاد کند. این زنجیره، پنهان نکرده‌اند که با دکتر محمد باقر قالیباف، به رغم همه خدمات و لیاقت‌هایش، خصومت و عداوتی آشتی‌ناپذیر دارند، و اراده کافی برای خرد و نابود کردن او «به هر قیمتی» را دارند. آن‌ها قبلاً نشان داده‌اند که برای تسکین عداوت‌های خود از به راه انداختن «آتشفشان» نیز پرهیزی ندارند. و جوانان هوشمند انقلابی، باید برای آن که تجربه دولت نهم تکرار نشود، به گزینه هوشمندانه‌تری نزدیک گردند.
▬    تز هفتم. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، یک چهره دینی، حقوقی، و اجرایی با سابقه و مورد وثوق امام سید روح الله موسوی خمینی (ره) و همچنین آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای هستند. ایشان، فعالیت اجرایی را در زمان امام خمینی (ره) آغاز کرده‌اند، و پنج حکم قابل اعتنا و مهم از جانب ایشان دارند. ایشان،  با لحاظ جمیع شرایط و مهارت‌ها، یک نخبه بلامنازع حوزوی و دانشگاهی محسوب می‌شوند. ایشان از حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران، و اکثریتی از خبرگان ملت بهره‌مند هستند. ایشان به لحاظ پیشینه طولانی نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور، به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و حتی شرکت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی که هم‌اکنون سهم بزرگی در تنظیم سیاست‌های ملی اختیار کرده‌اند دارند. عملکرد ایشان در دوره مدیریت بر آستان قدس رضوی و همچنین در همین فرصت تبلیغات انتخاباتی نیز نشان می‌دهد که ایشان پایه و مایه لازم برای تبدیل شدن به «نقطه اتحاد ملی» را دارند. ایشان می‌توانند دولتی مردمی را با تمرکز به مسائل و آسیب‌های اجتماعی قعر جامعه، و با توجه خاص به بحران اشتغال، و بر مبنای یک الگوی بومی شکل دهند و می‌توانند مشارکت‌های ملی را حتی در سطح عمده از بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبی و کارگزاران جلب نمایند تا این مسائل کهنه که در گرماگرم بازی‌های سیاسی مغفول مانده بودند و به زخم‌های کهنه‌ای بدل شدند درمان کنند. ایشان می‌توانند، از توانمندی‌های نابغه اجرایی کشور، دکتر محمد باقر قالیباف نیز بهره ببرند، و ما امید داریم تا ساز و کارهای سیاسی در تشکل نوپا، ولی نیرومند جبهه هماهنگی نیروهای انقلاب و رهبری، کمک کند که چنین «اتحاد ملی» به وقوع بپیوندد.
مأخذ:صبح‌نو
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1396 ساعت 11:49

جمع‌بندی نهایی مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ادامه مطلب... فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    ابزار سنجش که در دست نداریم، ولی همان طور که از قبل پیش‌بینی می‌شد، مهم‌ترین اثر مناظره سوم، «کاهش مشارکت» خواهد بود. رقبای خشن، یعنی آقای حسن روحانی، دکتر اسحاق جهانگیری و دکتر محمد باقر قالیباف، نه فقط یکدیگر را، بلکه اعتماد مردم به سیاست را ویران کردند. منطقی نیست که رأیی به واسطه این حملات از صندوق یکی از این آقایان خارج شده، و به سبد دیگری رفته باشد. هر رأیی که خارج شد، ساکت هم شد، یا در برخی موارد از صندوق آقای قالیباف به سمت صندوق آیت الله رئیسی گسیل گردید.
▬    پس، مسأله مهم در این انتخابات، در کنار ابرموضوع «اشتغال»، «اعتماد» خواهد بود. نکته دیگر، این است که هدف اصلی رقابت‌های نهایی این انتخابات برای آیت الله سید ابراهیم رئیسی و دکتر قالیباف، آزاد نمودن بخشی از آراء فریز شده و مأیوس هواداران دکتر محمود احمدی‌نژاد به سمت خود است، همان طور که هدف اصلی دکتر جهانگیری و آقای روحانی، دست یافتن به آراء مخالفان مأیوس حکومت است.
▬    بر مبنای این اصول، برداشت من این است که آیت الله سید ابراهیم رئیسی، در جریان مناظره سوم، از دو جهت شاهد تغییراتی در سبد رأی خود بودند. یکی تصریح آقای روحانی به حضور تیم دکتر محمود احمدی‌نژاد در ستاد آیت الله رئیسی؛ این تصریح موجب می‌شود که بخشی از آراء مسکوت مانده هواداران دکتر احمدی‌نژاد به سمت ایشان حرکت کند، بدون آن که ریزش چندانی در آراء ایشان ایجاد شود. نکته بعد، این که بخشی از آراء ناشی از تخریب آقای قالیباف نیز به سمت ایشان گسیل می‌شود. در مجموع، گمان می‌رود که آیت الله رئیسی با میزانی از صعود آراء مواجه باشند.
▬    نهایتاً این که مهندس سید مصطفی میرسلیم در این مناظره نیز خوب بودند، هر چند نه به اندازه مناظره دوم.
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در جمعه, 22 اردیبهشت 1396 ساعت 23:26

الفبای برهان در انتخاب ”آیت الله سید ابراهیم رئیسی“

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ ادامه مطلب...فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    به صلاحیت‌های هر شش کاندیدا احترام می‌گذاریم، ولی، قضیه این است که در این صفحه بازی که شش مهره دارد، «بهترین گزینه موجود»، بی‌گمان، «آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی» است، و مزیت اصلی که ما به آن چشم داریم، «اتحاد ملی» برای رفع مسائل کشور بویژه مسائل اقتصادی است. توضیح خواهیم داد.
▬    به امید روزی که «بهترین گزینه ممکن» ظهور فرماید، و صدارت عظمای همه ما را بر عهده گیرد. تا آن روز، تکلیف ما انتخاب «بهترین گزینه موجود» است که به «بهترین گزینه ممکن» شبیه‌تر باشد. تا روز موعود ...

*** برهان
۱.    وقتی درگیر انتخاب گزینه انتخاباتی هستید، باید متوجه یک نکته باشید تا اسیر وسواس بی‌ثمر که چیزی به دقت انتخاب شما نمی‌افزاید، نشوید؛ این اصل ساده که شما «امام معصوم» انتخاب نمی‌کنید. در واقع، شما از میان «گزینه‌های موجود»، بهترین را بر می‌گزینید.
۲.    وقوف به این اصل بدیهی، از آن رو بسیار مهم می‌شود که فضاسازی‌های انتخاباتی که متکی به افشاگری‌های اغلب بی‌پایه و اساس است، تزلزل و اضطراب در شما به وجود نمی‌آورد. حتی به فرض واقعی بودن سم‌پاشی‌ها علیه یک فرد، با این روش، برآوردی از میزان «بهتر» بودن گزینه خود در مقایسه با سایر گزینه‌ها دارید، و تنها وقتی به بررسی شایعات می‌پردازید که موضوعی مطرح شود که جداً بهینه بودن انتخاب شما را تهدید کند.
۳.    نکته دیگری که در انتخاب گزینه ریاست جمهوری مهم است، داشتن یک تحلیل اصولی از اولویت‌های کشور است. باید بدانید که مسأله اصلی کشور ما در شرایط تاریخی فعلی چه چیزهایی هستند، و باید اصولاً دنبال چه مختصاتی گشت. از این طریق، حواس شما به مسائل فرعی پرت نمی‌شود. اگر اولویت‌ها را معلوم کنید، در وانفسای رقابت‌های پیش از انتخابات سردرگم نمی‌شوید و راه را گم نمی‌کنید.
۴.    آیا اولویت امروز، اشتغال است؟ اتحاد ملی است؟ اعتماد و صداقت است؟ مبارزه با فساد است؟ سیاست خارجی است؟ امید است؟ دور زدن تحریم‌هایی است که هنوز واقعاً برطرف نشده‌اند؟ استمرار مسیر برجام است تا تمام ظرفیت‌های بالقوه‌ای که به نفع کشور می‌توانست داشته باشد به بار آورد؟ وفاداری به میراث دولت انقلابی است که از میان مردم برخیزد و با مردم یکرنگ باشد؟ رسیدگی به احوال جوانان است؟ کارایی نظام اداری است؟ حل مسائل زیست محیطی است؟ کمک به تسکین مسائل زنان و خانواده است؟ نسق بخشیدن به آموزش و پرورش است؟ تنش‌زدایی قاطعانه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است؟
۵.    همه این‌ها مهم هستند، ولی برای یک انتخاب صحیح و دقیق و فارغ از حواس‌پرتی، باید به برخی از این‌ها به عنوان اولویت تمرکز کرد. خب؛ با دانستن این اصول، می‌رویم سراغ انتخاب رئیس‌جمهور ...
۶.    با احترام به کاندیداهای محترم، جناب آقای مهندس سید مصطفی هاشمی‌طبا و دکتر اسحاق جهانگیری، این دو، معلوم کرده‌اند که استمرار همین دولت را به مصلحت کشور می‌دانند و گمان نمی‌رود در دایره انتخاب بمانند. پس، بیایید به انتخاب، از یکی و سه تای باقیمانده تمرکز کنیم.
۷.    در مورد جناب آقای حسن روحانی، یک چیز قطعی است، و آن این که دولت آینده ایشان، تمایز قاطعی با دولت فعلی نخواهد داشت، و بویژه ایشان برای سویه‌های بحرانی آینده، بویژه بیکاری تقریباً پنجاه درصدی فارغ‌التحصیلان و همچنین وضعیت بحرانی اشتغال زنان سرپرست خانوار و موضوع کودکان کار برنامه‌ای ندارند. ایشان هیچ تمایلی برای طراحی یک برنامه تازه برای فائق آمدن بر مسائل اقتصادی امروز ما ندارند.
۸.    آقای حسن روحانی، از محبوبیت مردمی نازلی نیز برخوردارند و نمی‌توانند مشارکت بخش بزرگی از جمعیت را برای ساخت کشور فرا بخوانند. ایشان در همان گام نخست در اجرای سیاست‌های خود در هدفمندی یارانه‌ها، «نه» بزرگی از مردم شنیدند. از این بیش، وی، هم‌اکنون، مغضوب بسیاری از مردم است، و علاوه بر سطح عدم محبوبیت بالا، سطح خصومت اجتماعی بالایی را نیز به سمت خود جلب کرده است، این را در واقعه تلخ حمله معدنچیان، همه دیدند و در سایر جاها هم شرایط خیلی بهتر نیست. ایشان آشکارا یک رئیس جمهور غیر مردمی هستند. به گمان من، عمده مردم ایران، حتی کسانی که به هر دلیل تصمیم خود را روی ایشان قفل کرده‌اند، دلایل گوناگونی دارند که لااقل اگر گزینه مناسب‌تری از آقای روحانی باشد، ایشان را بیش از این تحمل نکنند. این است، مناسبات امروز مردم ما با رئیس جمهور مستقر. باور دارم که این وضع و حال حتی در مورد سرسخت‌ترین هواداران حال حاضر ایشان صادق است.
۹.    موضوع مدرک دانشگاهی ایشان و طرح رسمی این موضوع از جانب چند خبرگزاری و «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نقل قول آن‌ها از چند مجله معتبر خارجی مانند فارین افیرز که به موضوع تقلب علمی ایشان پرداخته‌اند، چالش دیگری است که بر سر انتخاب آقای حسن روحانی وجود دارد. موضوع این است که آیا ایران می‌تواند در چهار سال آینده رئیس جمهوری داشته باشد که در مدرک تحصیلی دانشگاهی خود اتهام نیرومندی از تقلب را به دوش می‌کشد؟ از این گذشته، این قطعی است که ایشان، ۱۸ سال قبل از اخذ درجه دکترا و ۱۵ سال قبل از اخذ درجه کارشناسی ارشد، خود را در دور اول مجلس شورای اسلامی به عنوان دکتر حقوق معرفی فرموده‌اند که بی‌گمان می‌دانیم که خلاف واقع بوده است. پس. در حال حاضر به نظر می‌رسد که نه انتخاب ایشان، بلکه پرسش از صلاحیت ایشان مطرح است.
۱۰.    می‌ماند سه گزینه؛ جناب مهندس سید مصطفی آقامیرسلیم، پرسش‌های خوبی مطرح می‌کنند، ولی سؤال این است که آیا پاسخ‌های خوب یا عملکرد سیاسی و خصوصاً اقتصادی متناسب با مسائل امروز ما هم دارند. حضور ایشان در انتخابات ریاست جمهوری فعلی، بیش از هر چیز، نحوی اعلام حضور حزب دیرپای مؤتلفه اسلامی در صحنه انتخابات ریاست جمهوری است، به این معنا که از این پس، باید در هر انتخابات منتظر نماینده‌ای تأثیرگذار از این حزب پر پیشینه باشیم. ولی واضح است که امروز مردم به دنبال گزینه‌ای می‌گردند که بتواند به اتکاء تجربیات کاملاً مشهود، کشور را در چهار سال آتی «نجات» دهد. مردم به دنبال گزینه‌ای با سابقه و عملکرد مطمئن، بویژه در حیطه اقتصادی و بازسازی اعتماد می‌گردند.
۱۱.    حال، حیطه گزینش و تأمل ما به دو گزینه محدود شده است؛ آیت الله سید ابراهیم رئیسی و دکتر محمد باقر قالیباف. بخش مهمی از رأی دهندگان، منطقاً هوادار دکتر محمد باقر قالیباف خواهند بود، چرا که ایشان عملکرد موفق و قاطعی در حیطه مدیریت اجرایی و اداره کلان شهر پر مسأله‌ای همچون تهران داشته‌اند. کلان شهر تهران، حائز بالاترین تمرکز جمعیتی و اقتصادی و مسائل اجتماعی و سیاسی در کشور است، و اصولاً کسی که در این شهر، در طول صدارت دو رئیس جمهور متمایز، توانسته است کارنامه موفقی از خود ارائه دهد، قطعاً برای اداره کشور قابل اتکاء است. گمان ندارم که در میان ملت ایران و حتی مخالفان جدی ایشان کسی باشد که در دل تردید داشته باشد که اگر ایشان بگوید طی چهار سال آتی پنج میلیون ایجاد می‌کنم یا هر وعده دیگر، حتماً زمین را به آسمان می‌دوزد و این وعده را عملی می‌کند. کسی و حتی مخالفان او در توانمندی وی برای اجرای هر وعده‌ای که بگوید تردیدی ندارند. از این رو، گمان می‌رود که ایشان، در سراسر کشور از این بابت کف ثابتی از رأی را به خود اختصاص می‌دهند، و ما هم حضور ایشان را در بدنه اجرایی کشور، آن هم در شرایط فعلی به نفع کشور و آینده آن می‌دانیم. حضور ایشان، موجب امیدواری ملت به کارایی سیاست برای حل مسائل زندگی‌شان می‌شود؛ حضور ایشان، موجب اثبات این حقیقت می‌گردد که تفکر جهادی که در دفاع جواب داد و پس از آن هم در اداره پلیس و شهری مانند تهران موفق عمل کرد، در عبور کشور از بحران‌های اقتصادی فراگیر جهان نیز جواب می‌دهند و باز ایرانی باایمان می‌تواند با افتخار نسخه عملیاتی «جهاد» را به همه ملل جهان پیشنهاد دهد.
۱۲.    ولی، ریاست جمهوری دکتر محمد باقر قالیباف، به رغم همه این فضایل، موجب آن می‌شود که خصومت‌ها و کینه‌هایی که رئیس جمهور نهم را نیز سرگرم جدال کرد و نهایتاً از کار انداخت، در آینده نیز استمرار یابد. باید پذیرفت که زنجیره هاشمی-ناطق‌نوری-خاتمی-روحانی، به هر حال در این کشور هستند، و طی سال‌ها در بدنه اجرایی و سیاسی کشور نفوذ یافته‌اند، و کارشکنی آن‌ها، آن طور که در تجربه دولت نهم مشهود بود، می‌تواند برای کشور، آن هم در شرایط حساس کنونی مسأله ایجاد کند. این زنجیره، پنهان نکرده‌اند که با دکتر محمد باقر قالیباف، به رغم همه خدمات و لیاقت‌هایش، خصومت و عداوتی آشتی‌ناپذیر دارند، و اراده کافی برای خرد و نابود کردن او «به هر قیمتی» را دارند. آن‌ها قبلاً نشان داده‌اند که برای تسکین عداوت‌های خود از به راه انداختن «آتشفشان» نیز پرهیزی ندارند. و جوانان هوشمند انقلابی، باید برای آن که تجربه دولت نهم تکرار نشود، به گزینه هوشمندانه‌تری نزدیک گردند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، یک چهره دینی، حقوقی، و اجرایی با سابقه و مورد وثوق امام سید روح الله موسوی خمینی (ره) و همچنین آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای هستند. ایشان، فعالیت اجرایی را در زمان امام خمینی (ره) آغاز کرده‌اند، و پنج حکم قابل اعتنا و مهم از جانب ایشان دارند. ایشان،  با لحاظ جمیع شرایط و مهارت‌ها، یک نخبه بلامنازع حوزوی و دانشگاهی محسوب می‌شوند. ایشان از حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران، و اکثریتی از خبرگان ملت بهره‌مند هستند. ایشان به لحاظ پیشینه طولانی نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور، به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و حتی شرکت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی که هم‌اکنون سهم بزرگی در تنظیم سیاست‌های ملی اختیار کرده‌اند دارند. عملکرد ایشان در دوره مدیریت بر آستان قدس رضوی و همچنین در همین فرصت تبلیغات انتخاباتی نیز نشان می‌دهد که ایشان پایه و مایه لازم برای تبدیل شدن به «نقطه اتحاد ملی» را دارند. ایشان می‌توانند دولتی مردمی را با تمرکز به مسائل و آسیب‌های اجتماعی قعر جامعه، و با توجه خاص به بحران اشتغال، و بر مبنای یک الگوی بومی شکل دهند و می‌توانند مشارکت‌های ملی را حتی در سطح عمده از بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبی و کارگزاران جلب نمایند تا این مسائل کهنه که در گرماگرم بازی‌های سیاسی مغفول مانده بودند و به زخم‌های کهنه‌ای بدل شدند درمان کنند. ایشان می‌توانند، از توانمندی‌های نابغه اجرایی کشور، دکتر محمد باقر قالیباف نیز بهره ببرند، و ما امید داریم تا ساز و کارهای سیاسی در تشکل نوپا، ولی نیرومند جبهه هماهنگی نیروهای انقلاب و رهبری، کمک کند که چنین «اتحاد ملی» به وقوع بپیوندد.
مأخذ:رسالت
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در جمعه, 22 اردیبهشت 1396 ساعت 21:13

نـ ̓ ̓ـقل‌تاریخی: فهرست‌نامزدهای‌جبهه‌متحدنیروهای‌انقلاب‌اسلامی‌برای‌انتخابات‌مهم‌شورای‌شهرتهران

فرستادن به ایمیل چاپ

”فهرست خدمت“ادامه مطلب...


۱. چمران مهدی/۴۱۷۲---۲. اقراریان مهدی/۱۸۲۸---۳. پیرهادی محسن/۲۷۷۵---۴. تقی پور انوری رضا/۲۸۶۴---۵. دبیر علیرضا/۴۸۹۴---۶. ذاکری هادی/۵۱۱۸---۷. راستگو الهه/۵۱۵۲---۸. ریاض سید علی/۵۶۲۵---۹. سروری پرویز/۵۸۱۵---۱۰. شاکری اقبال/۵۹۹۱---۱۱. شاکری مجتبی/۵۹۹۵---۱۲. شکیب حمزه/۶۲۲۵---۱۳. طلایی مرتضی/۶۷۶۲---۱۴. قاسمیان غلامرضا/۷۵۸۷---۱۵. قناعتی ابوالفضل/۷۶۷۴---۱۶. کاشانی حبیب/۷۸۲۴---۱۷. لاجوردی زهره سادات/۸۲۴۱---۱۸. ملکی جلال/۸۹۱۵---۱۹. ناصحی عبدالمقیم/۹۲۸۶---۲۰. نجفی سوده/۹۴۲۹---۲۱. نگاهداری بابک/۹۷۴۷

▀█▄ ۱. مهدی چمران
*حیطه تخصصی:
▬    کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران
*چکیده رزومه:
▬    ریاست شورای شهر تهران در دوره‌های دوم، سوم و چهارم، عضو هیأت علمی و ریاست دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، رئیس شورای عالی استان‌ها

▀█▄ ۲. مهدی اقراریان
*حیطه تخصصی:
▬    دانشجوی دوره دکتری سیاست‌گذاری عمومی
*چکیده رزومه:
▬    فعال دانشجویی و مدرس دانشگاه، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی شهر اسلامی، رئیس هیأت مدیره مرکز مطالعاتی فرهنگی آفاق جهان

▀█▄ ۳. محسن پیرهادی
*حیطه تخصصی:
▬    دکتری روابط بین‌الملل
*چکیده رزومه:
▬    عضو هیأت رئیسه در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، معاون فرهنگی و اجتماعی مناطق ۳ و ۷ تهران، مدیر امور بازرگانی شورای اصناف کشور، مدرس دانشگاه

▀█▄ ۴. رضا تقی پور انوری
*حیطه تخصصی:
▬    دکتری مدیریت پیشرفته دانشگاه بورژا فرانسه
*چکیده رزومه:
▬    عضو هیأت رئیسه و سخنگوی دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، رئیس کمیته مدیریت شهری و امور شوراها مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر نمونه ملی

▀█▄ ۵. علیرضا دبیر
*حیطه تخصصی:
▬    دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
*چکیده رزومه:
▬    عضو دوره دوم، سوم و چهارم شورای شهر تهران، نایب رئیس کمیته ملی المپیک، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، قهرمان جهان و المپیک

▀█▄ ۶. هادی ذاکری
*حیطه تخصصی:
▬    کارشناسی ارشد حقوق قضایی
*چکیده رزومه:
▬    شهردار سابق منطقه ۱۳، قائم مقام معاونت منابع انسانی شهرداری تهران، مدیر امور شورایاری‌های شهرداری تهران، رئیس دبیرخانه مدیریت محلّه

▀█▄ ۷. الهه راستگو
*حیطه تخصصی:
▬    دکتری مدیریت استراتژیک
*چکیده رزومه:
▬    نماینده دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران، مدیرکل اشتغال زنان وزارت کار و امور اجتماعی، مدرس نمونه مراکز تربیت معلم شهر تهران

▀█▄ ۸. سید علی ریاض
*حیطه تخصصی:
▬    دکترای دندانپزشکی دانشگاه تهران
*چکیده رزومه:
▬    نماینده مردم تهران در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، قائم مقام معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی و معاون پارلمانی حقوقی سازمان، عضو شورای عالی هلال احمر و نماینده رئیس جمهور

▀█▄ ۹. پرویز سروری
*حیطه تخصصی:
▬    کارشناسی ارشد مدیریت
*چکیده رزومه:
▬    عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، ۸ سال نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی دوره چهارم شورای شهر تهران، مدرس دانشگاه

▀█▄ ۱۰. اقبال شاکری
*حیطه تخصصی:
▬    دکتری مهندسی عمران، از دانشگاه منچستر انگلستان
*چکیده رزومه:
▬    عضو هیئت علمی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران، عضو کمیته مدیریت شهری مجمع تشخیص مصلحت نظام

▀█▄ ۱۱. مجتبی شاکری
*حیطه تخصصی:
▬    کارشناسی جامعه شناسی، کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
*چکیده رزومه:
▬    عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر، رئیس کمیسیون نام‌گذاری معابر و اماکن شورای شهر، مشاور رئیس بنیاد شهید و ایثارگران، مدیر دفتر هنر و ادبیات ایثار بنیاد جانبازان

▀█▄ ۱۲. حمزه شکیب
*حیطه تخصصی:
▬    پروفسور مهندسی عمران و مهندسی زلزله
*چکیده رزومه:
▬    استاد تمام و رئیس دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس، نماینده مردم در دومین و سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران، رئیس کمیسیون عمرانی و توسعه شهری، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مؤسس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، رئیس مرکز سوانح طبیعی ایران (۱۳۷۴-۱۳۷۹)

▀█▄ ۱۳. مرتضی طلایی
*حیطه تخصصی:
▬    کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی
*چکیده رزومه:
▬    رئیس پلیس تهران بزرگ، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها

▀█▄ ۱۴. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا قاسمیان
*حیطه تخصصی:
▬    کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی
*چکیده رزومه:، معاون پژوهش حوزه علمیه تهران، مدرس حوزه و دانشگاه، مدیر مدرسه علمیه مشکوة (طرح تحول نظام درس حوزه)، مسئول قرارگاه جهادی امام رضا (اردوهای جهادی و آسیب‌های اجتماعی شهر تهران)، عضو هیأت امنای بنیاد کرامت آستان قدس رضوی (اشتغال و محرومیت زدایی)، رئیس دانشکده جهادی امام رضا

▀█▄ ۱۵. ابوالفضل قناعتی
*حیطه تخصصی:
▬    کارشناس مدیریت بازرگانی
*چکیده رزومه:
▬    عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، عضو کمیسیون عمران شورا شورای اسلامی شهر تهران، مدیر عامل موسسه شهید همت قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا، عضو کمیته مدیریت یکپارچه مجمع تشخیص مصلحت نظام

▀█▄ ۱۶. حبیب کاشانی
*حیطه تخصصی:
▬    دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل
*چکیده رزومه:
▬    عضو دوره‌های دوم، سوم و چهارم در شورای اسلامی شهر تهران، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس (سه فصل قهرمانی)، معلم و مدرس دانشگاه

▀█▄ ۱۷. زهره سادات لاجوردی
*حیطه تخصصی:
▬    کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
*چکیده رزومه:
▬    عضو هیئت مؤسس انجمن همبستگی دختران جوان، مدیر فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از خانواده‌های قربانیان تروریسم، مدرس دانشگاه

▀█▄ ۱۸. جلال ملکی
*حیطه تخصصی:
▬    کارشناسی ارشد آتش نشانی
*چکیده رزومه:
▬    سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران، مشاور کمیته ایمنی شورای شهر

▀█▄ ۱۹. حجت الاسلام و المسلمین عبدالمقیم ناصحی
*حیطه تخصصی:
▬    دکتری حقوق عمومی
*چکیده رزومه:
▬    عضو دوره سوم و چهارم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران

▀█▄ ۲۰. سوده نجفی
*حیطه تخصصی:
▬    کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
*چکیده رزومه:
▬    فرزند شهید ترور (ناجا)، فعال اجتماعی و رسانه‌ای، مسئول کمیسیون پزشکی اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، عضو شورای فرهنگی مدیریت درمان تهران

▀█▄ ۲۱. بابک نگاهداری
*حیطه تخصصی:
▬    دکتری حرفه‌ای پزشکی، و متخصص بیو تکنولوژی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی
*چکیده رزومه:
▬    عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، عضو بنیاد ملی نخبگان، دبیر نقشه جامع علمی کشور، معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسس پارک فناوری شهر تهران
مأخذ:فارس
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1396 ساعت 17:51

نـ ̓ ̓ـقل‌تاریخی:اثبات‌سرقت‌علمی‌درتزدکترای‌آقای‌حسن‌روحانی‌واحتمال‌بالای‌سرقت‌درتزارشد

فرستادن به ایمیل چاپ

گزارش ملی گروه حقیقت‌یاب دانشجویان داخل و خارج ایران؛ ادامه مطلب...فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    دانشجوی دکتری دانشگاه آیوا امریکا گفت: خوشحال نیستیم که سرقت علمی حسن روحانی در تز دکترای وی ثابت شده است، در بعضی از پاراگراف‌های رساله دکتری وی به طور کامل یک پاراگراف ۱۰ خطی کپی پیست شده و تنها چند کلمه تغییر یافته است.
▬    به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، کیوان ابراهیمی دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه «آیوا» ی امریکا در نشست بررسی گزارش ملی گروه حقیقت‌یاب دانشجویان داخل و خارج ایران به صورت ویدئوکنفرانس در مورد این‌که چرا در روزهای نزدیک به انتخابات مدرک دکترای آقای روحانی بررسی شد، تصریح کرد: اصلاً خوشحال نیستیم که سرقت علمی آقای روحانی اثبات شد، چون ایشان الآن نماد کشور ایران در خارج از دید ملت‌ها و دولت‌ها هستند.
▬    وی ادامه داد: دوست داشتیم با فعالیتی که انجام می‌دهیم شبهات مدرک دکترای آقای روحانی برطرف شود، اما، چیزی که به آن رسیدیم، عکس آن بود. یکی از اعضای تیمی که تحقیقات را بر روی مدرک آقای رئیس‌جمهور انجام می‌داد، از سه سال پیش مکاتباتی با دانشگاه ایشان و خبرنگاران داشته است، اما، این دانشگاه گلاسکو تنها چکیده این تز را ارائه داده و متن کامل رساله را هیچ کجا منتشر نکرده است.
▬    ابراهیمی خاطرنشان کرد: در تز دکترای منتشرشده آقای روحانی تقریباً، ۱۳ مورد شبهه وجود دارد. تقریباً، از یک ماه پیش ما توانستیم متن کامل تز ایشان را پیدا کنیم. وقتی ما به صورت رندوم بخش‌هایی از تز را دیدیم، مشاهده کردیم در برخی از پاراگراف‌ها سرقت علمی رخ داده، یعنی، یک پاراگراف بزرگ ۱۰ خطی را کلاً کپی، پیست کردند و تنها دو، سه کلمه تغییرات داده‌اند.
▬    ابراهیمی ضمن تأکید بر این‌که در نگاه اول به تز دکترای آقای روحانی شک کرده بودیم، بیان داشت: ما همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنیم، اگر شبهه‌ای به رساله دکتری یا پایان‌نامه ارشد هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری وجود دارد، در همین مدت کم بررسی خواهیم کرد، اما، به نظر می‌رسد شبهه‌ای که به تز دکترای آقای روحانی وجود دارد، جدی‌تر است.
▬    وی ادامه داد: ابتدا این شبهه را چند پیج دانشگاهی در داخل و خارج کشور مطرح کردند و ما با پیگیری این موضوع همان گونه که در زمان آقای کردان مدرک ایشان باعث شد یکسری از مدارک دانشگاهی و دانشگاه‌ها از بین برود و مسؤولان جرأت نکنند دنبال این‌گونه مدارک بروند، امیدوار هستیم این قضیه آقای روحانی که به مدرک تقلبی ایشان منجر شده است، سرآغازی باشد برای این‌که بساط پایان‌نامه‌نویسی پایان یابد.
▬    ابراهیمی تصریح کرد: مسأله دیگر این است که آقای روحانی با این کار خود دارد آبروی ایران را می‌برد. اگر هم ما این کار را انجام نمی‌دادیم، دیر یا زود این مسأله نمایان می‌شد. حوزه تأثیری که این کار آقای روحانی دارد باکار یک استاد ساده دانشگاه فرق می‌کند. امانتی که از ملت دست رئیس‌جمهور است بسیار مهم است.
▬    ابراهیمی با تأکید بر این‌که برای ما مهم نیست رئیس‌جمهور ما اصولگرا یا اصلاح‌طلب یا اعتدالی است، بیان داشت: فارغ از هر جناح‌بندی سیاسی، اخلاق علمی و انسانی حکم می‌کند که با قضیه منکر علمی برخورد شود.
▬    وی خاطرنشان کرد: بدتر از بی‌اخلاقی عملی اتفاق افتاده این است که ایشان در لباس اجتهاد این کار را انجام داده است. بسیاری بحث سرقت علمی را حرام می‌دانند که ایشان مرتکب این عمل شده است.
▬    ابراهیمی با اشاره به این‌که بخشی از تز دکتری آقای روحانی از روی کتاب «حکم ثانوی در تشریح اسلامی» ی آقای آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری که خود نیز عضو مجلس خبرگان رهبری هستند، انجام‌شده است، گفت: به ما خبر رسید که تز آقای روحانی در مؤسسه «ایران داک» در ایران موجود است، اما، وقتی به آن مراجعه کردیم دیدیم به جای فایل تز ایشان، فایل دیگری قرارگرفته است.
▬    وی بیان داشت: متن تز دکترای آقای روحانی را با مشقت پیدا کردیم و امروز توانستیم به نتیجه قطعی برسیم که سرقت علمی در تز ایشان اتفاق افتاده است. ما حتماً می‌خواستیم این بحث سرقت علمی را قبل از انتخابات عنوان کنیم، چون اگر این احتمال مطرح می‌شد که آقای روحانی یک دوره دیگر ریاست جمهوری‌اش تمدید می‌شد و مدرک دکترایشان پس، گرفته می‌شد و همان اتفاقی که برای آقای کردان افتاد برای ایشان هم می‌افتاد، انتخاب، ما را بر آن داشت که قبل از انتخابات این مسائل را مطرح کنیم.
▬    ابراهیمی تأکید کرد: خیلی بهتر است که مملکت ۴ سال رئیس جمهوری را داشته باشد که سرقت علمی کرده تا این‌که ۸ سال یک فردی با این شرایط رئیس‌جمهور باشد.
▬    ابراهیمی ضمن اشاره به این‌که با وجود نرم‌افزارهای نظارتی تقریباً، سرقت‌های علمی در مدارک دانشگاهی در خارج از ایران بسیار غیرممکن است، اما، در مورد این‌که چرا مدرک آقای روحانی تابه‌امروز اثباتی بر وجود سرقت علمی در آن نبوده است، بیان داشت: با توجه به این‌که زمانی که آقای روحانی مدرک دکترای خود را از دانشگاه انگلیس گرفته‌اند، این نرم‌افزارها نبوده است.
▬    وی ادامه داد: رساله آقای روحانی در سال ۱۹۹۸ میلادی تدوین شده، بسیاری از منابع مورد استفاده در آن قدیمی بوده و در دیتابیس مورد استفاده نرم‌افزار موجود نبوده و ممکن است تیم بررسی نیز نتوانسته باشد در بررسی غیرماشینی برخی از آن‌ها را پیدا کند.
▬    ابراهیمی خاطرنشان کرد: در صفحه ۳۲ رسالت آقای روحانی اصل سند سرقتی علمی موجود است. هم‌چنین، فصل ۴ پایان‌نامه آقای روحانی را پاراگراف به پاراگراف بررسی کردیم. من با خود آقای کلانتری صحبت کردم، بخشی از کتاب ایشان در رساله آقای روحانی یافت می‌شود. آقای کلانتری نیز این سرقت علمی را تأیید می‌کند و از این قضیه ناراحت است و قرار است اقدامات قانونی را نیز انجام دهد.
▬    ابراهیمی گفت: خیلی دوست دارم زودتر نهادهای ذی‌ربط حکم این قضیه را اعلام کنند. در ترجمه انگلیسی از کتاب آیت‌الله کلانتری، پای افراد دیگری به جز آقای روحانی درمیان است و، حتی، ترجمه این کتاب نیز توسط آقای روحانی انجام نشده است. در نتیجه‌گیری این رسالت که در اصل باید نوشته خود آن فرد باشد، یک پاراگراف بلند از این نتیجه‌گیری از کتاب «احکام ثانویه» شهید مطهری است. همین اصل را آقای کلانتری در کتاب خود ثبت کرده و رفرنس داده‌اند، اما، آقای روحانی این پاراگراف را به نام خودشان آورده‌اند.
▬    وی با تأکید بر این‌که آقای روحانی، حتی، از کتاب شهید مطهری نیز سرقت علمی کرده است، اظهار داشت: ما در بررسی خود تنها تا فصل ۴ رساله ایشان اکتفا کردیم، چون مسأله سرقت علمی برای ما محرز شده است. بیش از ۷۰ درصد ترجمه تز دکترای آقای روحانی توسط یک فرد پاکستانی‌الاصل و ساکن نیویورک به نام شیخ محمد سرور که ترجمه قرآن انجام می‌دهد، ترجمه شده است.
▬    ابراهیمی ادامه داد: من شخصاً با این فرد پاکستانی صحبت کردم. این فرد اصلاً نمی‌دانسته متنی که ترجمه کرده، برای آقای کلانتری بوده است.
▬    ابراهیمی گفت: ما این کار را با همکاری تعدادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران و با حمایت NGO ی دیده‌بان شفافیت و عدالت انجام داده‌ایم. ما به هیچ گروه و فردی وابسته نیستیم و، حتی، مدرک دکترای آقای احمد توکلی که این NGO را حمایت می‌کنند، بدون این‌که به ایشان بگوییم بررسی کردیم و موردی از سرقت علمی پیدا نکردیم. این پروژه کاملاً دانشجویی بوده است و نه سفارشی از جایی گرفتیم.
مأخذ:فارس
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 20 اردیبهشت 1396 ساعت 21:11

«آزاد شهر» علیه «۴ سال بد»

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ ادامه مطلب...فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    ”ایرانشهر آزادشهر“ ...
▬    معدنچیان «آزاد شهر»، مشت‌های گره کرده خویش را بر پیکر آن «پاترول سیاه» کوفتند، و گام‌های مستحکم ولی عزادار خود را بر شیشه‌های دودی «پاترول سیاه» نواختند. شدیدتر و صریح‌تر از این نمی‌شد از یک رئیس جمهور که «۴ سال» پیش از مردم مازندران رأی گرفت و دیگر پیدایش نشد استقبال کرد.
▬    معدنچیان «آزاد شهر» در یک رویارویی شدید و کم سابقه با رئیس جمهور که خیلی دیر به یاد مردم افتاد، صحنه‌هایی تکان دهنده را خلق کردند. هیچ کس از دیدن این صحنه‌ها که نمایانگر عمق فاجعه در زندگی این معدنچیان و تحقق وعده «بدان که دهان تو خرد خواهد شد» مجری مراسم روز کارگر در حضور رئیس جمهور بود، خرسند نمی‌شود؛ در این وانفسا، هر کس به فکر فرو می‌رود که این دولت در طول تنها «۴ سال» چه کرده است که تا این اندازه هدف تنفر مردم «آزاد شهر» واقع شده است؟ و باز سؤال این است که اگر کشور با همین‌ها، «۴ سال» دیگر ادامه دهد، چه خواهد شد؟
▬    این دولت «۴ ساله» به طرزی اسف‌بار، مردمی و «آزاد شهر»ی نبود؛ اگر ادب به خرج دهم و نگویم «ضد مردمی»، لااقل باید بگویم که دولتی «غیر مردمی» بود. آن‌ها خود را «حرفه»ای می‌پنداشتند و مردم را به سبیل تحقیر، «لبو فروش» و «راننده تاکسی» خطاب می‌کردند، و فراموش می‌نمودند که همین مردم از سر حکمت و فضیلت، آنان را بر مصدر امور نشاندند. آن‌ها فراموش کردند که لبوفروش و راننده تاکسی، حکیم و استادکار حرفه خویش است، و بهتر از یک انتلکتول خام دو تابعیتی که با گرین کارت بین موطن خویش و فرنگ سفیل و سرگردان است، می‌فهمند که در متن تاریخ این موطن چطور باید زندگی کرد.
▬    این دولت «۴ ساله» که اسیر انتلکتول خام و ناپخته اصلاح‌طلب و کارگزار بود، نتوانست بفهمد که چرا امام سید روح الله موسوی خمینی (ره)، با آن عظمت در دانش و حکمت، مردم و بویژه کوخ نشینان را بزرگ می‌داشت. جای بسی اسف و آه دارد که در همین دوره «۴ سال» اخیر، حرم آن امام کوخ‌نشینان به کاخی ناسزاوار تبدیل و افتتاح شد، طوری که برگزاری روز کارگر در آن شدیداً بی‌قواره می‌نمود. حال و هوای روز کارگر در حسینیه امام خمینی را با حال و هوای روز کارگر در حرم امام مقایسه کنید تا دریابید که چه ستمی بر امام کوخ‌نشینان در این کاخ رفته است. «۴ سال» بدی بود. «۴ سال»ی بود که پول‌های کارگران این کشور در «خانه کارگر» برای تبلیغات وسیع به نفع دولت کاخ‌نشینان صرف شد، در حالی که خود کارگران «خانه کارگر» به این راضی نبودند و در کنار اتوبوس‌هایی که آن‌ها را از خیابان وصال به حرم امام می‌بردند، بر ضد دولت کاخ‌نشینان شعار می‌دادند. «۴ سال» بدی بود. ای کاش که در تاریخ آتیه این ملت، دیگر تکرار نشود.
▬    «۴ سال» اخیر، صحنه فراموشی پندهای امام، آن هم به طرزی فاحش و موهن بود. از این «۴ سال»، خاطرات بدی در حافظه تاریخی این ملت خواهد ماند. این در حالی است که گروه روحانی-جهانگیری در مناظره دوم سعی کردند تا نشان دهند که جز خود آن‌ها، همه عقب‌گرد محسوب می‌شوند. آن‌ها همچون هر انتلکتول اصلاح‌طلب و کارگزار، برای اثبات بزرگی خویش راهی جز تحقیر دیگران نمی‌دیدند. حال، این دیگران، یک «لبوفروش» و «راننده تاکسی» و «آتش‌نشان» و «معدن‌چی» شریف باشند، یا رقیب سیاسی اعم از یک قاضی عالی‌رتبه که تنها پنج حکم مهم از امام خمینی (ره) در دست دارد و تولیت لیاقتمند آستان قدس رضوی است، یا شهردار کفایتمند تهران که مقایسه فاجعه پلاسکو و معدن به حد کافی برای ملت روشن کرد که ارزش‌های او در قیاس با این مدعیان تو خالی چیست. گروهک روحانی-جهانگیری، سایر نامزدهای انتخاباتی را تحقیر کردند، غافل از این که خود تحقیر شدند، حتی در چشم هواداران خودشان. از مناظره دوم بدین سو، شبکه‌های اجتماعی صحنه رویگردانی گسترده کسانی است که دیگر به هیچ سنخی نمی‌توانند به خود بقبولانند که این دولت، حتی پیشرفتی در اصلاحات و حتی کارگزار خوبی برای توسعه بوده است. این «۴ سال»، بیش از حد بد بود.
▬    «۴ سال» اخیر، اساس مزیت‌های سیاست این کشور را به عقب برگرداند. دولت روحانی-جهانگیری، لااقل از حیث معیارهای مردم‌سالاری دینی، نحو غم‌باری از ارتجاع محسوب می‌شود؛ آن‌ها مردم را از صحنه سیاست حذف کردند و دهان منتقدان را بسته که چه عرض کنم، «خرد کردند». آن‌ها مهم‌ترین برتری سیاست انقلابی ما را که رمز اصلی توان ملی ما بود از سیاست ما حذف کردند و این چنین بود که حتی دولت‌های ضعیف منطقه هم احساس کردند که می‌توانند روی دست این ملت بلند شوند، و به آن‌ها اهانت کنند.
▬    «۴ سال» بدی را گذراندیم. باید دست به دست هم دهیم، و تغییر را رقم بزنیم. همچون معدنچیان «آزاد شهر»، به خود جرأت بدهیم، و مشت بر پیکر «پاترول سیاه» بکوبیم. حال، برای تغییر این شرایط جریحه‌دار کننده چه باید بکنیم؟
▬    نخستین گام برای عبور از این «۴ سال» این است که بپذیریم که می‌شود از این وضع عبور کرد، و لزومی به استمرار این وضع نیست. همین اخیراً مردم فرانسه بر سر دولت اولاند از خیلی جهات شبیه این دولت بود، فریاد زدند و به آن‌ها فهماندند که دور دومی در کار نیست. لزومی به تکرار «۴ سال» و رسیدن به هشت سال نیست. ابداً نیست. اصلاً منظور اصلی قانون‌گذار این بوده است که سیاست کشور هر «۴ سال» یک بار چرخی بخورد. اگر خود ما با تغییر تعارف کردیم یا به آن جدی نگاه نکردیم، گذر از «۴ سال» بد، رقم نخواهد خورد. برای این منظور، احتیاج به هوشیاری و تذکر مستمر جان‌مایه‌های تغییر داریم که این به نوبه خود می‌تواند منجر به تغییرات و موقعیت‌های مطلوب آتی شود. کنار آمدن با هر گونه تغییر، قدری تلاطم‌زا هست، اما، برای ملتی که می‌خواهد در دنیای پیچیده امروز موفق باشد، این گام، امری اجتناب‌ناپذیر است.
▬    نکته بعد برای تغییر، تعهد است؛ وقتی تصمیم قطعی خود را برای مواجهه با یک تغییر گرفتیم و آن را باور کردیم، لازم است که برای نیل به آن هدف «مجاهده» کنیم، و مهم‌ترین دلالت این کلمه آن است که باید زندگی ما از ریل عادی و متعارف خود خارج شود. مجاهده با حرکت در مسیر معمول زندگی روزمره جور در نمی‌آید. ما باید جداً برای تغییر وقت بگذاریم. این تلاش متعهدانه یا همان «جهاد»، سخت‌ترین گام در مسیر کنار آمدن با هر نوع تغییری است و بدون آن، تغییر میسر نیست. در این وهله، شما دیگر در حال سبک و سنگین کردن نکات مثبت و منفی تصمیم خود نیستید، بلکه تصمیم قطعی خود را گرفته‌اید و فقط در فکر این هستید که به طور موفقیت آمیز به آن جامه عمل بپوشانید.
▬    نکته سوم این است که معمولاً تغییرات بزرگ و درست و حسابی بسیار پیچیده هستند، بدین معنا که رویارویی با بحران‌های ناشی از آن‌ها منوط به حل شبکه‌ای از مسائل است. دلیل این پیچیدگی هم آن است که معمولاً، عوامل بسیار متعددی در تغییرات دخیل هستند و هم‌چنین، این که مؤلفه‌های متعددی را برای سیر موفقیت‌آمیز تغییرات باید در نظر گرفت. به همین جهت، اکثر عاملیت‌های تحول اجتماعی و سیاسی در مواجهه با تغییرات دچار سردرگمی می‌شوند. بنا بر این، افراد ناخرسند از وضع موجود، معمولاً یکی از این دو راه را پیش می‌گیرند: یا کلاً از برخورد با تغییر اجتناب می‌کنند تا وضعیت سابق خود را حفظ کنند یا این‌که با ساده انگاری سعی می‌کنند که به جوانب صعب تغییر کمتر فکر کنند. هر دو این راه‌ها نادرست هستند. برای رسیدن به تغییر، باور و درک درست و نهایتاً حل مستمر مسائل لازم است. این، یعنی «رهبری» لازم است. یک رهبر حکیم و معنوی که شبکه‌ای از کارشناسان فنی را حول اهداف انسانی هماهنگ کند تا مسائل به نحو شبکه‌ای راه حل خود را بیابند.
▬    در گام چهارم باید تمامی آن عواملی را که موجد این وضع آشفته در مناسبات دولت-ملت و به تبع، بحران در کشور شده‌اند را طبقه‌بندی و اولویت‌بندی کنیم. هر چه آگاهی جمعی ما از این اولویت‌ها بیشتر باشد، احتمال وقوع «خلاقیت» در حل مسائل بهتر می‌شود. «خلاقیت» عامل اصلی موفقیت در سیر تغییرات است. خو کردن به مسیرهای از پیش پیموده شده، سم مهلکی برای حل مسائل در روزگار ماست، بویژه که این روزگار، کوران یک «ازجاکندگی تاریخی» است. منطق روزگار ما که هر سه سال یک بار با یک انقلاب ارتباطی روبرو می‌شود، خلاقیت روزمره را ایجاب می‌کند و دولت کهن‌سالان بیش از هر چیر با چنین منطقی «بود» که بیگانه «بود».
▬    نهایتاً این که برای تثبیت نتایج تغییر، باید موقعیتی را که پیش از تغییر داشتیم جز برای عبرت و حکمت به فراموشی بسپاریم تا جا برای درک موقعیت و شرایط جدید باز شود. مدام به گذشته بازگشتن و گور گذشته را گشودن، جز فساد و تعفن امروز، چیزی نمی‌افزاید. یکی از اشکالات این دولت، همین بود که مدام خود را با شکایت ملالت‌بار از دولت پیشین «سرگرم کرد»، به جای آن که در روزگار خود زندگی کند (توأم با اقتباس‌های آزاد از پایگاه تحلیلی اچ بی آر).
مأخذ:رسالت
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 18 اردیبهشت 1396 ساعت 23:09

جمع‌بندی مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ ادامه مطلب...فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    ابزار سنجش که در دست نداریم، ولی گمان می‌رود که دو پدیده مثبت و منفی این مناظره مهندس سید مصطفی میرسلیم و دکتر اسحاق جهانگیری بودند. در واقع هر دو به طرز معناداری با دور اول مناظرات مغایر بودند. هر قدر مهندس سید مصطفی میرسلیم درخشان ظاهر شد، دکتر اسحاق جهانگیری به رغم انتظار ضعیف خودنمایی کرد. بویژه این مهم بود که از روی متنی که چندان مناسب انشاء نشده بود قرائت کرد.
▬    از این قرار، گمان می‌رود که رتبه‌بندی عملکرد نامزدها در دور دوم مناظره (و نه رتبه‌بندی کل) به این ترتیب بود: ۱. مهندس سید مصطفی میرسلیم، ۲. دکتر محمد باقر قالیباف، ۳. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، ۴. دکتر اسحاق جهانگیری، ۵. دکتر حسن روحانی، ۶. مهندس سید مصطفی هاشمی‌طبا.
▬    برداشت من این است که هراس از تکرار موقعیت اخلاقی آیت الله سید ابراهیم رئیسی در مناظره قبل، هم دکتر جهانگیری و هم دکتر حسن روحانی را محتاط کرده بود. تأثیر مهم مناظره دوم بر مناظره سوم این بود که الآن دیگر تیم دولت باید حرکات هر سه نامزد منصوب به جبهه مردمی را در محاسبات خود بگنجاند.
▬    در حین نگارش این جمع‌بندی، پخش مستند نخست دکتر حسن روحانی هم پایان یافته است؛ این مستند ابداً برای جلب آراء هدف دکتر روحانی مناسب نبود. تقریباً بدون موسیقی متن بود، و تقریباً یک نحو گزیده سخنرانی بود. گمان ندارم که در تاریخ فیلم‌های تبلیغات انتخاباتی، فیلمی تا این اندازه ضعیف تدارک شده باشد. در مجموع، واضح است که تیم انتخاباتی دولت، به طرز اسف‌باری ناکارآمد است.
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در شنبه, 16 اردیبهشت 1396 ساعت 18:18

توافق اجتماعی بر سر تغییر دولت

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ ادامه مطلب...فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


۱.    بی‌گمان، نفس حضور دکتر اسحاق جهانگیری در رقابت‌های انتخاباتی، لااقل یک پیام بی مناقشه و بحث ناپذیر دارد: این که دکتر حسن روحانی، در خلأ برنامه برای بهبود شرایط و مضایق کشور، برای انتخاب مجدد به مشکل حادی برخورده‌اند، که لازم شده است تا از «پوشش» یا هر چیز دیگری که اسمش را بگذاریم استفاده کنند. هیچ یک از رؤسای جمهور پیشین در این موقعیت قرار نگرفتند. حتی به خاطر ندارم که این اتفاق، نظیر تاریخی داشته باشد. دولت با این کار عجیب، عملاً به وضعیت بغرنج خود معترف گشته است. پس، باید برای تغییر کاری کرد.
۲.    یک حقیقت دیگر نیز قطعی و مناقشه ناپذیر است؛ این که کسی تردید ندارد که دکتر روحانی، نزد اکثریت مردم محبوب نیست. از شمار انبوه نظرسنجی‌ها، این معلوم است که سطح محبوبیت دکتر روحانی، در میان رأی دهندگان به پایین‌ترین سطوح قابل تصور رسیده است. چیزی قریب به یک نفر از هر پنج نفر یا خیلی دست بالا بگیریم یک و نیم نفر از پنج نفر! بنا بر این، لازم دیده شد که دکتر جهانگیری، به کمک دکتر روحانی بیاید، و در زمینه‌هایی مانند تخریب بی‌حساب و کتاب رقبا یا طرح آمار و ارقام یا «گریستن» گه گاه به او کمک کند، تا شاید رفع مخمصه گردد. این تلاش‌ها شکل زننده‌ای به خود گرفته است که زیبنده ملت ایران نیست. پس، باید برای تغییر کاری کرد.
۳.    چهار سال به سؤالات و مطالبات مردم پاسخ داده نشد، رئیس جمهور از مردم دوری گزید، منتقدان به هزار و یک وصف ناروا مانند «به جهنم» و «بی‌سواد» و «متوهم» و «بی کار» و «اهل عصر حجر» و «بی شناسنامه» و «افراد معدود که از جای معدود تغذیه می‌شوند» توصیف شدند، و «دلواپسی» جرم و فحش محسوب شد. رئیس جمهور دهان منتقدان را بست، حتی دهان کارگردان «فیلم تبلیغاتی پناه می‌برم از بستن دهان منتقدان». حال، امروز با گریستن ناجور دکتر اسحاق جهانگیری که اصلاً به ایشان نمی‌آید، کوشش می‌شود تا رئیس جمهور، هواخواه مردم و منتقدان قلمداد شود. معلوم است که سهل‌انگاری و بدکاری چهار ساله، در این چهار روز مانده به انتخابات اصلاح نمی‌شود. امروز کوشش می‌شود به جای عملکرد مردمی در یک دوره چهار ساله، یک «نمایش» در مفتضح کردن رقبای انتخاباتی، حلال مخمصه دولت «روحانی-جهانگیری» گردد، که نخواهد شد. امروز، مردم متوجه شده‌اند که نه تدبیری هست و نه امیدی در دو گانه «روحانی-جهانگیری»؛ دوگانه‌ای که امروز با شعار «اسحاق دوستت داریم» دانش‌آموزان کرمانی، به «جهانگیری-روحانی» تنزل یافته است. دولت «روحانی-جهانگیری»، تنها خواست یک جناح تشنه قدرت بود که چهار سال کشور را معطل کرد. البته تدابیر و امیدهایی در «برجام» و «طرح تحول سلامت» بود که دو وزیر آزرده سازنده آن‌ها از ماه‌ها قبل آواز ترک دولت سر داده‌اند، و بدین ترتیب معلوم شد که برای استمرار این دو مسیر خارجی و بهداشتی هم تغییر دولت لازم است. پس، باید کاری کرد.
۴.    آمدن دکتر اسحاق جهانگیری، اوضاع دکتر روحانی را خراب‌تر هم کرده است. به لحاظ فنی، یکی از تبعات ناخواسته به میدان آمدن دکتر اسحاق جهانگیری این است که شماری از رأی دهندگان را که از پرداخت «هزینه تصمیم‌گیری» جدید پس از یک دوره گریزان بودند، از موقعیت بی تصمیمی خارج کرده است. توضیح این که، در کشورهایی مانند ما که ریاست جمهوری دو دوره‌ای دارند، اغلب، اقشار متوسط شهری، تمایل دارند تا رئیس جمهور برای دور دوم برگزیده شود، تا تغییری در موقعیت‌ها و منافع روی ندهد. به این ترتیب، برخی دولت‌ها در آستانه انتخابات، سیاست‌های موقت اتخاذ می‌کنند که هدف آن‌ها، راضی نگه داشتن این اقشار به اصطلاح، «خاکستری» است. البته این دولت نیز چنین حرکات پوپولیستی را آشکارا و بی‌پرده و عوام‌فریب و موهن، ساز کرد، ولی مجموعه‌ای از رویدادها از عملکرد قویاً ضعیف دولت در طول چهار سال و حجم عظیم نارضایتی‌ها گرفته تا همین آمدن دکتر اسحاق جهانگیری شرایط را تغییر داد. هواداران پیشین دولت، امروز با تیپ ظاهراً آوانگارد دکتر اسحاق جهانگیری که موقتی و مقطعی در پیش گرفته شده است، متوجه ضعف‌های مفرط دکتر حسن روحانی و دو روز پیش همین آقای جهانگیری هم شده‌اند. حالا به نظر می‌رسد که آمدن دکتر جهانگیری البته در کنار نارضایتی‌ها و ظهور رقبای قابل و جدی، شمار بیش از پیشی از مردم را متقاعد کرده است که باید سمت و سوی دولت را تغییر دهند. پس، باید برای تغییر کاری کرد.
۵.    حال که فرصت و توافقی فراگیر برای تغییر مسیر حرکت دم و دستگاه اجرایی کشور هست، پرسشی که ذهن‌های تحلیل‌گر باید به آن پاسخ گویند این است که از یک موضع منطقی، چگونه باید مسیرها را تغییر دهیم؟ بسیاری از افراد از این شکایت می‌کنند که آن سیاست‌هایی را که می‌خواهند نمی‌بینند. مطالبات عمومی در زمینه‌هایی مانند اشتغال و مبارزه با فساد اداری و همچنین رونق اقتصادی و دفاع از منافع ملی در زمینه برجام و عربستان و مرزهای پاکستان، تدابیر منظم برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و سوانح طبیعی و اختلال‌های محیط زیستی، و ... . این‌ها فهرستی از نارضایتی‌هاست. دلیل اصلی برآورده نشدن انتظارات مردم، «برنامه‌ریزی و اجرای ضعیف و نحیف» در سطح سازمان سیاسی است، که مقصری جز «روحانی-جهانگیری» ندارد.
۶.    هم منتقدان و هم هواداران پیشین دکتر حسن روحانی، در یک نقطه اشتراک دارند: این که دولت روحانی-جهانگیری در «برنامه‌ریزی و اجرا» فوق‌العاده ضعیف بود. آن‌ها کم و بیش، کشور را به شانس به ثمر نشستن برجام پیوند زدند و از برنامه‌ریزی منسجم در سایر بخش‌ها صرف‌نظر کردند. حتی امروز هم به نظر می‌رسد که آن‌ها هنوز هم برنامه مدون و جدی برای دگرگونی‌های اقتصادی گریزناپذیر ندارند. آن‌ها حل معضل بیکاری چهل درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی را بدون برنامه رها کرده‌اند و به رقبای خود که این اولویت نخست ملی را قابل حل می‌دانند، تنها شعار «نمی‌شود و نمی‌توانیم و نداریم» تحویل می‌دهند. خب؛ اغلب، «سهل»تر است (توجه کنید: نگفتم آسان‌تر است) که عوامل خارجی و «بدعهدی‌های برجامی» را مسؤول عدم موفقیت‌های اجرایی دولت کهن‌سالان بدانیم به جای آن که برای سیاست داخلی کمی زمان صرف کنیم نه این‌که فقط سیاست داخلی را بگذرانیم.
۷.    نیروهای مردمی که بیش از کهن‌سالان میلیاردر برای انقلاب خون دل خورده‌اند، روش دیگری را انتخاب کرده‌اند. آن‌ها در قبال آیندگان و گذشتگان و شهیدان و ایثارگران، احساس مسؤولیت تاریخی دارند و نمی‌توانند یلتسین‌وار بگویند: نمی‌شود و نمی‌توانیم و نداریم. آن‌ها می‌دانند که میراث شهدا را باید از این گردنه تاریخی عبور داد. باید «جهاد» کرد، و برای این «جهاد» باید چهار شعار مهم را بر تارک تابلوی حرکت ترسیم کرد:

*** شعار اول. کسانی که دائماً می‌گویند «نمی‌شود» را جدی نگیریم:
▬    برای مردان جهادگر و انقلابی، همواره، «فضای انتقادی» پر شور یک موهبت است، چرا که اساساً از متن چنین فضایی است که مردان با خودباوری جهادی و انقلابی متولد می‌شوند. بدون چنین فضایی، جهاد و انقلابی گری مرداب می‌شود و می‌خشکد. اما اگر انتهای انتقادها، یأس باشد و سیاهی باشد و نمی‌توانیم باشد، جلوی هر حرکتی را برای اصلاح، پیشاپیش می‌گیرد. این نحو انتقادها، که بیشتر شبیه «غر زدن» است، برای دستیابی به موفقیت در هر شرایطی مخرب هستند. حتی در مواقعی که واقعاً نمی‌شود و نمی‌توانیم، وجود کسانی که می‌گویند نمی‌شود و نمی‌توانیم، مفید و مثمر ثمر نیست، زیرا کسانی که به خداوند توکل دارند، لااقل ما را در مسیر نگه می‌دارند، و همین باعث می‌شود که نهایتاً از یک روزنه فرجی حاصل شود، ولی اگر نشستیم و کاری نکردیم، یا از آن بدتر، عقب نشستیم، نباید منتظر گشایشی هم باشیم، هرگز.

*** شعار دوم. به میان‌حالی و بی‌حالی راضی نشویم:
▬    ساختن تاریخ و وقوع اقدامات چشم‌گیر، درست در موقعیت ما که باید برای معضل حساس اشتغال فکری شود، با متوسط الحالی سازگار نخواهد بود. داستان مرگ و زندگی است و باید از سد محدودیت‌های امکانات بالقوه خود عبور کنیم. رضایت بسیاری از افراد در انجام کارهای «سهل» تأمین می‌شود، به جای آن‌که انرژی و فعالیت خود را صرف خلق یک رخداد تاریخ‌ساز و معنادار کنند؛ افرادی که چنین رویکرد انفعالی نسبت به رشد خود و اجتماع دارند، به همان سرنوشت شومی دچار خواهند شد که سیاستمدارانی که اجازه می‌دهند رقبا تقدیر آن‌ها و کشورشان را تعیین کنند به آن دچار می‌گردند. خوش‌اقبالی و بداقبالی برای همه اتفاق می‌افتد، این برنامه‌ریزی و اجراست که بازگشت به خوش‌اقبالی را تضمین می‌کند. باید به یاد داشته باشیم که بازی سیاست، فقط برای بازیکنان سخت‌کوش که از انرژی، هوش و خلاقیت خود برای تصمیم‌گیری و به دست گرفتن تقدیر بهره می‌برند، پاداش درخور به همراه دارد.

*** شعار سوم. برنامه برای آینده آرمانی:
▬    مع‌الأسف، در انتخابات جاری، به رغم انتخابات ۱۳۹۲، هیچ یک از طرف‌های انتخابات، برنامه‌ای مدون برای اداره کشور ارائه نداده‌اند. حتی نامزدهای دولتی هم که از تقدیم برنامه ششم به دولت استنکاف ورزیده‌اند، برای انتخابات نیز برنامه‌ای برای تغییر شرایط کشور ارائه نکرده‌اند. این در حالی است که عاملیت‌های تغییر اجتماعی باید همت خود را به بررسی جزئیات همه جنبه‌های سیاست آینده اختصاص دهند و بر مبنای آن برنامه‌ریزی مشخصی ارائه نمایند. حرکت درست، احتیاج به برنامه‌ریزی صحیح و دقیق دارد. برنامه‌ریزی درست، باید خاص و قابل اندازه‌گیری باشد. پس، در عین امیدواری و آرمان‌گرایی و تمرکز به هدف، باید واقعیت‌گرا هم بود. آینده و هدف، باید متضمن موضوعاتی باشد که با منابع و محدودیت‌های فعلی از لحاظ فیزیکی امکان‌پذیر گردد. واقع‌گرایی در نفس خود محدود کننده نیست، مع الوصف، فعالان سیاسی باید تمام خلاقیت خود را به کار بگیرند تا آینده الهام بخشی شکل یابد که در آن تمام فرصت‌ها و سرمایه‌ها به کار افتند. لازم است تا فیلترهایی ایجاد کنیم که از هدر رفت زمان و انرژی درباره موضوعات دست نیافتنی یا نامربوط جلوگیری گردد. این، خیلی مهم است.

*** شعار چهارم. باید از همه «ظرفیت»ها استفاده کرد:
▬    نهایتاً این که همه منابع و «ظرفیت»ها مهم هستند، بویژه در موقعیت بحرانی امروز جهان. می‌توان گفت که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون، هیچ گاه جهان تا این اندازه آشفته نبوده است. پس نمی‌توان از هیچ یک از مقدورات حل بحران‌های محیطی و داخلی غفلت کرد. خصوصاً، کشوری مانند ایران، انبانی از منابع تاریخی است، و باید از همه این منابع برای عبور از معضلات جهانی اقتصادی و دفاعی استفاده کرد، بویژه که این بحران اقتصادی و دفاعی، خصلتی عمیقاً اجتماعی دارد، چرا که آن مفهومی که امروز در میان تقریباً همه سیاستمداران دست به دست می‌شود، همان مفهوم «ظرفیت» است که چهار سال پیش توسط یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به فراوانی استعمال می‌شد. ما عمیقاً احتیاج به یک پایه فرهنگی برای برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاسی آینده داریم، چرا که به نظر می‌رسد «ظرفیت»های ناشی از برنامه‌های جهانی توسعه پر شده است و آن چه طی سال‌ها مغفول مانده، «ظرفیت»های کلان بومی است. این موضوع تفصیل بیشتری دارد که دیگر مجالی برای طرح آن نیست (توأم با اقتباس‌های آزاد از جیم کالینز، لوییس کارول، و شبکه تحلیل‌گران اچ بی آر).
مأخذ:رسالت
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در جمعه, 15 اردیبهشت 1396 ساعت 20:39

پروتکل‌های انقلابی ماندن در مقیاس اجتماعی

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ ادامه مطلب...فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▀█▄ قضیه:
▬    بر کسی پوشیده نیست که اعمال تغییرات مبتکرانه در یک سیاست انقلابی که چهار دهه از نقطه آغاز آن گذشته است، امری دشوار، ولی لازم است. هر چه میزان موفقیت در چنین انقلابی بیشتر بوده باشد، مردان انقلابی و حتی نسل جانشین، کمتر به فکر تغییر و نوآوری سیستمی خواهند بود و ترجیح می‌دهند به جای اعمال دگرگونی خلاقانه، همان روندهای گذشته را استمرار ببخشند. بدین ترتیب، نهادهای انقلابی، به نهادهای بوروکراتیک آهنین تبدیل خواهند شد که نه برای اهداف ابتدایی خود، بلکه بیشتر برای بقای خودشان فعالیت می‌کنند. این چنین است که فلسفه تشکیل آن‌ها فراموش می‌شود، و مردم، رفته رفته حکمت عملکرد آن‌ها را درک نخواهند کرد. در این نهادهای بوروکراتیک، چرخش چندانی در زمینه ایده‌ها و نخبگان صورت نمی‌گیرد، و در این احوال، به سرعت، ناکارآمد و بی‌فایده به نظر خواهند رسید. در چنین شرایطی، سیاست انقلابی، دیگر شباهت چندانی به سیاست انقلابی واقعی که در تماس مستقیم با نیازهای غاطبه مردم است، نخواهد داشت.
▬    از این قرار است که نخبگان سیاسی انقلابی، باید از رکود بوروکراتیک در امور حذر کنند، و سعی نمایند تا هر اقدام سیاسی، مفهوم و تفسیری تاریخی، با خود حمل کند. برای این منظور، سه عامل کلیدی را می‌توان پیشنهاد داد که در شکل‌گیری یک سیاست انقلابی و به لحاظ تاریخی معنادار مؤثر است. یقیناً هیچ فرمول خاص و منحصر به فردی برای حفظ پویش انقلابی در جوامع گوناگون وجود ندارد، ولی اصول معناداری در حکمت اجتماعی و سیاسی هست که ثمربخشی این عوامل سه گانه را تصدیق می‌کند. در عین حال، هر محیط سیاسی با در نظر گرفتن شرایط اختصاصی خود از قبیل روابط و بافت داخلی، ظرفیت‌ها، فرهنگ، و مخاطرات و تهدیدها، باید این موتورهای سه گانه محرک پویش انقلابی را توش و توان ببخشد و بر شتاب آن‌ها بیفزاید.

▀█▄ ۱. طرح هدف‌گذاری‌های بلند و نوبه‌نو شونده در مقیاس اجتماعی
▬    یکی از وظایف و تکالیف نخبگان سیاسی، ترسیم و معنادار ساختن «اهداف در مقیاس کلان اجتماعی» است. انبانی از مهارت‌ها لازم هستند تا بشود این تکلیف را به درستی انجام داد. تبحر در ادبیات، تاریخ‌شناسی، حکمت، جامعه‌شناسی، سیاست‌شناسی، و ارتباط‌شناسی، مهارت‌های مهمی هستند که نخبه سیاسی باید برای انجام این تکلیف داشته باشد. اگر سیاست یک کشور در هر مقطعی از تاریخ خود، از سیاستمدارانی با این مهارت‌ها و با عزم تاریخ‌سازی انقلابی بهره‌مند شود، می‌تواند وارد فرآیندهای ریشه‌ای دگرگونی گردد و بدین سان سرزندگی خود را بر ورای تحولات زمانه حفظ کند. هنگامی‌که جان اف. کندی ابررئیس‌جمهور وقت امریکا در سال ۱۹۶۲، دستیابی به کره ماه در طول یک دهه را به عنوان هدف آتی کشورش ترسیم کرد، انگیزه امریکایی‌ها برای دستیابی به این سطح دور از ذهن از فناوری را آن چنان برانگیخت که تا چند دهه بعد نیز فروکش نکرد و حتی هنوز هم این انگیزه سرد نشده است. تبیین یک چشم‌انداز از آینده دور به عنوان تسهیل کننده مجاهدت‌ها، فعالیت‌های کنونی را در جهت دستیابی به آن اهداف شتاب می‌بخشد.
▬    این اهداف، باید آن قدر گسترده و بلند نظرانه باشند تا بتوانند مردم و نیروهای فعال سیاسی کشور را ترغیب به تأمل و جد و جهد در جهت خود کند، چرا که بر اساس تجربه، چنان چه هدف‌گذاری‌ها محدود به برنامه‌های با ریسک کم شوند، تحرک گسترده‌ای در مقیاس اجتماعی رقم نخواهد خورد و نتایج مورد نظر از یک برنامه توسعه واقعی حاصل نخواهد گردید.
▬    مطلب دیگر آن که اصلاً نباید از بیان مجدد این اهداف بلند، ترس و تعارف به خود راه داد، چرا که این تکرار، به سیاست کشور کمک می‌کند تا با ترکیبی از اهداف بلندپروازانه و ارزیابی‌های روزآمد از این اهداف، استراتژی‌های مناسب واقعی از رشد تدوین کند. نکته افزوده دیگر این است که خروج اهداف از حالت کیفی به کمی یا ملموس، در جهت تدوین استراتژی‌ها و برانگیختن نیروهای عمل کننده به پیروی از این استراتژی‌ها، در کسب اعتماد عمومی نسبت به کارآیی این نوآوری‌ها مؤثر است. در صورت عدم تدوین این زیرمجموعه‌های استراتژیک عینی‌ساز، با کاهش ریسک‌پذیری مواجه خواهیم شد، و نیروهای سیاسی از اقدامات مناسب جهت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز خودداری خواهند کرد، یا برای شانه خالی کردن از بار وظایف، دسترسی به اهداف را جزئی از وظایف سایر مجموعه‌ها قلمداد می‌کنند. بدین ترتیب، از وظایف نخبگان ارشد سیاسی است که روند تبدیل اهداف به استراتژی‌ها را تا آخر پیگیری کنند.

▀█▄ ۲. انتخاب هدف‌ها در مقیاس اجتماعی
▬    ایده‌های نو و خلاقانه‌ای که در مقیاس اجتماعی مجال طرح و استقبال داشته باشند، باید در یک فرآیند پیچیده «بالا بیایند». معمولاً ایده‌های نوآورانه در یک جامعه عمیقاً نخبه‌پرور، مانند جامعه ایرانی، گران‌قدرتر از آن هستند که بتوان روی آن‌ها به سهولت ارزش گذاشت؛ بدین ترتیب، معمولاً، مشکل اصلی، رقابت ایده‌های بهتر و «انتخاب اجتماعی» مناسب از میان ایده‌های ناب برای «تمرکز در مقیاس اجتماعی» است. اغلب، وقفه‌ها یا ناپیوستگی‌های ناشی از این رقابت‌ها، در تعارض با شتاب لازم برای حفظ انرژی انقلابی جامعه قرار می‌گیرند. در این شرایط، نخبگان سیاسی بسیار وسوسه می‌شوند تا ایده‌های «خوب» از دیدگاه خودشان را به قیمت اعمال «مقطعی» استبداد پیش ببرند؛ و استبداد، همواره خصم هر نحو روحیه انقلابی خواهد بود. نکته مهم این است که نخبگان انقلابی باید همواره مردم را در تصمیم‌گیری راجع به اهداف بلند درگیر کنند، نه آن که بکوشند ارزش‌ها را از موضع بالا به مردم تحمیل نمایند. اگر مردم درگیر نشوند، بوروکراسی‌ها کوشش خواهند کرد تا منطق خود را پیش ببرند، و در این وانفسا، آن چه از دست می‌رود «روحیه انقلابی» مردم است. مردم، میدان را ترک خواهند کرد و خود را درگیر روندی که درک نمی‌کنند، نخواهند نمود.
▬    بنا بر این، برای اطمینان از حفظ انرژی انقلابی در جامعه، باید به جای حذف ریسک انتخاب‌های مردم، به دنبال راهی برای تفاهم فرهنگی بر سر انتخاب‌ها گشت؛ این، مسیری است که معمولاً پیشوایان بزرگ بر می‌گزینند. آن‌ها مدام در میان مردم حاضر می‌شوند و مسائل را با آنان مطرح می‌کنند، و گوش خود را به تکبیرهای آن‌ها می‌سپارند تا بدین ترتیب، انتخاب‌های برتر را بشناسند و در عین حال جهت بدهند.
▬    از آنجا که هیچ کس نمی‌داند نوآوری‌های سیاسی ابرارزشمند، دقیقاً چه زمانی و چگونه اتفاق خواهند افتاد، نخبگان سیاسی ارشد، باید مدام در پی ایجاد روندها و ساز و کارهای خلاق برای طرح افکار و ایده‌ها و کنش‌های سیاسی باشند. آن‌ها باید مدام، و به هر بهانه‌ای مردم را به میان صحنه فرا بخوانند و این میسر نمی‌شود، مگر آن که نخبگان سیاسی ارشد، در زمینه تعامل با مردم خود از یک تبحر تاریخی و فرهنگی عمیق و پخته بهره‌مند باشند. نخبگان فرهیخته و تاریخ‌چشیده، مردم را ساده و بی‌واسطه مورد خطاب قرار می‌دهند و آن‌ها را برای انجام انتخاب‌های از لحاظ تاریخی معنادار، به مرکز حوادث فرا می‌خوانند. در عین حال، ساز و کارها و لشکری از نیروهای فعال فکری و سیاسی را به همراه خود دارند تا دیدگاه‌های خلاق حسی و کلی مردم را به بررسی‌های دقیق و موشکافانه تبدیل کنند، و از آن‌ها سیاست‌هایی با مآل‌اندیشی کافی بسازند.

▀█▄ ۳. پی بردن و بصیرت یافتن در مقیاس اجتماعی
▬    هر نوآوری و خلاقیتی در روند انقلابی جامعه، مستلزم دستیابی به بینش و نگاهی متفاوت و مسؤولانه به امور و باور به توان تعیین مسیر تاریخ از جانب انسان مسؤول است. مردم باید به چنین بصیرتی دست یابند. این نگاه می‌تواند موجب تهییج و برانگیختن مردم شده، و به نوبه خود، ایده‌ها و خط‌مشی‌های سیاسی جدیدی را برانگیزد که توان انسانی را به موانع فائق آورد؛ اما، چگونه می‌توان به این بصیرت و آگاهی دست یافت؟
▬    برای این منظور، سیاستمداران ارشد انقلابی باید خطوط ربط یک مثلث را تضمین کنند تا بصیرت انقلابی و باور به توان اعمال تغییرات مثبت تاریخی زنده بماند: (۱) اهداف ارزشمند و دارای معنا و طنین تاریخی، (۲) ابزار و امکانات برای نقش‌آفرینی مردم، و (۳) الگوی عملی و عملیاتی که در آن تکالیف عاملیت‌ها به خوبی روشن شده باشد. همه نوآوری‌ها و رویکردهای انقلابی موفق، با اتحاد و تلفیقی از مثلث مذکور حاصل شده‌اند، و با شناسایی، پیگیری و ترکیب مناسب آن‌ها، امید به موفقیت در میان ابنای ملت پرورش می‌یابد. اگر نخبگان سیاسی بتوانند نکات کلیدی که مردم را دل‌مشغول خود کرده است را شناسایی کنند، و هم‌زمان با آن، ارتباطات و نفوذ خود را برای تأمین مقدورات حضور مردم برای طرح و پیگیری این دل‌مشغولی‌ها روزآمد سازند، و در عین حال، حکمت و تبحر عملی برای ارائه یک بینش اخلاقی منصفانه جهت تعیین مسؤولیت‌های فرد فرد ملت ارائه نمایند، در این صورت، پاداش مناسبی در انتظار آن‌ها و فرد فرد ملت خواهد بود (توأم با اقتباس‌هایی از اریک راث، ناتان مرستن، و مارک دو ژانگ).
مأخذ:همشهری ماه
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 12 اردیبهشت 1396 ساعت 23:44

صفحه 8 از 377